Katowice | 12-13 października 2018

Marta cieślik-Wegemund | Magdalena kubicka-Musiał | Stanisław Musiał

Leczenie nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowych w przebiegu leczenia ortodontycznego

Do kursu zostało:

Data:
12-13 Października 2018

Cena za jeden dzień:
1 800 pln

Cena za dwa dni:
2 500 pln

Punkty
edukacyjne: 12

Miasto:
Katowice

Hotel
HOTEL COURTYARD

KLINIKA PERI-ORT

ZAKRES MERYTORYCZNY

Dzień 1 – część teoretyczna

 

Dzień 2 – część praktyczna

 

 

• Diagnostyka w zakresie nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowych.
• Periodontologiczne przygotowanie pacjenta do leczenia ortodontycznego.
• Zakres współpracy periodontologiczno-ortodontycznej.
• Leczenie powikłań po leczeniu ortodontycznym.

• Metody diagnostyczne w zaburzeniach śluzówkowo-dziąsłowych przed leczeniem ortodontycznym. Pomiar grubości i szerokości dziąsła związanego, ocena recesji dziąsłowych wg klasyfikacji Millera, parametrów RD, RW, PD, ocena nieprawidłowości w zakresie przyczepów wędzidełek.
• Omówienie czynników ryzyka predysponujących do powstania powikłań po leczeniu ortodontycznym.
• Omówienie algorytmu postepowania periodontologiczno-ortodontycznego w zależności od biotypu dziąsłowego.
• Leczenie ortodontyczne u pacjentów z recesjami dziąsłowymi klasy I, II, i III wg Millera.
• Techniki zabiegowe w leczeniu nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowych: poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego z wykorzystaniem FGG, augmentacja tkanki miękkiej z wykorzystaniem CTG, techniki leczenia recesji z wykorzystaniem przeszczepów łącznotkankowych i matryc kolagenowych.
• Wykorzystanie czynników wzrostu i lasera w procesie gojenia po zabiegowego.
• Omówienie wpływu wad zgryzu na powstanie recesji. Dostosowanie zakresu sił ortodontycznych w zależności od warunków
śluzówkowo-kostnych. Powikłania w zakresie tkanek miękkich po leczeniu ortodontycznym w zależności od rodzaju wady zgryzu.

 

AGENDA GODZINOWA

12 PAŹDZIERNIKA

8.30-9.00 Rejestracja
9.30-11.00 Nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowe a leczenie ortodontyczne.

Algorytm postepowania periodontologiczno-ortodontycznego

11.00-11.20 Przerwa kawowa
11.20-13.00 Diagnostyka w zakresie tkanek miękkich. Określenie ryzyka powikłań po leczeniu ortodontycznym
13.00-14.00 Lunch
14.00-15.30 Techniki zabiegowe wykorzystywane w leczeniu zaburzeń
śluzówkowo-dziąsłowych przed i po leczeniu ortodontycznym
15.30-15.50 Przerwa kawowa
15.50-17.20 Wady zgryzu predysponujące do powstania recesji dziąsłowych
17.20-20.00 Warsztaty na materiale zwierzęcym

 

13 PAŹDZIERNIKA

9.00-10.30
Poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego i pogłębienie
przedsionka z wykorzystaniem przeszczepu
nabłonkowo-łącznotkankowego przed leczeniem ortodontycznym
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-12.30 Zabieg pokrycia recesji dziąsłowej techniką tunelową z wykorzystaniem CTG i PRF
12.30-13.00 Dyskusja

 

 

 

WYKŁADOWCA

wegemund

Marta Cieślik-Wegemund

Marta Cieślik-Wegemund lek. stom., specjalista periodontolog
Ukończyła studia w 2002 roku na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Staż podyplomowy odbyła w Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej SUM w Bytomiu. W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty periodontologa. Publikuje prace w czasopismach polskich i zagranicznych oraz bierze czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. W trakcie doktoratu z zakresu leczenia recesji przyzębnych z wykorzystaniem techniki tunelowej.

magdalena musiał

Magdalena Kubicka-Musiał

Dr n. med. Magdalena Kubicka-Musiał lek. stom., specjalista periodontolog Od 1994 r. pracuje w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błony
Śluzowej Jamy Ustnej ŚUM w Zabrzu na stanowisku adiunkta. W roku 1996 zdała egzamin specjalizacyjny I stopnia z zakresu stomatologii
ogólnej w roku 1996 zdała egzamin specjalistyczny z periodontologii. W roku 2000 otrzymała tytuł doktora nauk medycznych. Od 2009 roku pełni funkcję kierownika Poradni
Stomatologicznej Zachowawczej i Chorób Przyzębia Akademickiego Centrum Specjalistycznego ŚUM w Zabrzu.

stanisław musiał

Dr n. med. Stanisław Musiał

Dr n. med. Stanisław Musiał lek. stom., specjalista ortodonta
Ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku 1993.
W roku 1996 zdał egzamin specjalizacyjny I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej I stopnia. W 2003 r. zdał egzamin specjalizacyjny z ortodoncji.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

Courtyard by Marriott Katowice City Center ****

Adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Telefon: 32 438 93 50

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: azajac@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)
  • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Ważne: 50% procent zniżki dla lekarzy pracujących na Akademiach Medycznych oraz będących w trakcie specjalizacji.

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved