BIAŁYSTOK | 21 kwietnia 2023

DR MORTEN LAURSEN

SYNERGIA WSPÓLNEJ PRACY

Do kursu zostało:

Data:
21 kwietnia 2023

Cena:
1200 PLN

Punkty
edukacyjne: 5

Miasto:
Białystok

TEMATYKA KURSU

Porozumienie i leczenie ortodontyczno-protetyczne i ortodontyczno-periodontologiczne. Podejście pacjento-centryczne

Ortodoncja ma ważne miejsce w leczeniu pacjentów z brakami zębowymi, startymi zębami, zmianami zanikowymi tkanek przyzębia i recesjami dziąseł.
Do ortodonty należy właściwe rozmieszczenie zębów, które pozwoli protetykowi na przygotowanie prac o kształtach i rozmiarach zgodnych z oczekiwaniami pacjenta. We współpracy z periodontologiem ortodonta może poprawić rokowanie zębów otoczonych zmienionymi tkankami przyzębia, odtwarzając funkcję i uśmiech. Estetyka daje motywację, porozumienie i pacjento-centryczne planowanie stanowią klucz, zaś trwałe wyniki zapewniające prawidłową funkcję i poprawę estetyki to cele postępowania.
Na czym polegają ortodontyczne wyzwania i możliwości w prowadzeniu pacjentów wymagających wielospecjalistycznej interwencji? Niniejszy kurs będzie poświęcony planowaniu, aparatom wykorzystującym znajomość biomechaniki oraz synergii wynikającej ze wspólnej pracy.

 

AGENDA GODZINOWA

09.00 – 9.30 Rejestracja
09.30 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Dyskusja

WYKŁADOWCA

dr Morten Laursen

DR MORTEN LAURSEN

Uzyskał dyplom lekarza dentysty na Uniwersytecie w Aarhus w 2001 r. Następnie uzyskał dyplom specjalisty ortodonty w 2007 r. jako absolwent programu studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Aarhus. Od 2007 r. Dr Laursen pracuje w częściowym wymiarze w Zakładzie Ortodoncji Uniwersytetu w Aarhus, gdzie obecnie prowadzi zajęcia ze studencami studiów przed i podyplomowych oraz organizuje lnternational Short-Term Course in Orthodontics. Prowadzi prywatny gabinet zajmujący się wyłącznie leczeniem ortodontycznym w Aarhus
oraz jest członkiem o statusie provisional member w Angle Society of Europe. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na kompleksie zębowo-wyrostkowym oraz przemieszczaniu zębów. Jest byłym prezesem European Postgraduate Student Orthodontic Society (EPSOS).

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

Hotel Esperanto

Adres: Legionowa 10 | 15-099 | Białystok
Telefon: 85 740 99 00

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: psobczak@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)
  • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved