Białystok | 9 października 2020

DR MAŁGORZATA KUC-MICHALSKA

SKUTECZNE LECZENIE MŁODOCIANYCH PACJENTÓW OD 3 DO 15 ROKU ŻYCIA

Do kursu zostało:

Data:
9 października 2020

Cena:
750 pln

Punkty
edukacyjne: 7

Miasto:
Białystok

TEMATYKA KURSU

  • Cz. I – Deformacje twarzy i zgryzu pacjentów ortodontycznych wywołane działaniem dysfunkcji oddychania, mowy i połykania oraz postawy.
    Cz. II – Jak skutecznie i krótko leczyć młodsze dzieci.”
    Wady ortodontyczne są tzw. „wierzchołkiem góry lodowej” innych zaburzeń występujących w rozwoju dziecka. Dysfunkcje oddychania, mowy i postawy są jednymi z podstawowych czynników wywołujących zaburzenia zgryzu i szkieletu kostnego twarzoczaszki u dzieci, młodzieży i dorosłych. Im dłużej trwały problemy oddechowe, artykulacyjne lub posturalne, tym bardziej nasilają się zaburzenia zgryzu, przekształcając się stopniowo z wad zębowo-wyrostkowych w zaburzenia szkieletowe. Dlatego też niezwykle istotna jest wczesna diagnostyka oraz świadomość ortodontów roli tych dysfunkcji w powstawaniu i rozwoju zaburzeń ortodontycznych, jak również potrzeby ich wczesnego leczenia. Celem I części szkolenia jest przedstawienie wad ortodontycznych powstających pod wpływem zaburzeń drożności górnych dróg oddechowych, dysfunkcji połykania i mowy oraz/lub zaburzeń postawy, w zależności od wieku metrykalnego pacjentów. Dodatkowo przedstawione zostaną możliwości wstępnej diagnostyki zaburzeń z zakresu dziedzin powiązanych z ortodoncją (laryngologii, logopedii, ortopedii) oraz możliwych do oceny w trakcie analizy dokumentacji rutynowo wykonywanej dla celów diagnostyki ortodontycznej. Celem II części szkolenia będzie przedstawienie diagnostyki radiologicznej zaburzeń zębowych możliwych do wykrycia we wczesnych okresach rozwoju zgryzu oraz sposobów nowoczesnego leczenia ortodontycznego zaburzeń zębowych i szczękowo-ortopedycznego zaburzeń szkieletowych za pomocą stałych elementów montowanych u pacjentów od okresu przedszkolnego do nastoletności. Nieustanny rozwój różnorodnych konstrukcji stałych aparatów podniebiennych i przedsionkowych umożliwia współcześnie zastosowanie 24-godzinnej mechanoterapii już u pacjentów 5,6-letnich pomimo, że przyzwyczailiśmy się myśleć, iż leczenie aparatami stałymi rozpoczynamy w okresie pełnego uzębienia stałego, a w okresach wcześniejszych możemy stosować tylko aparaty zdejmowane, które są mało efektywne ze względu na niedostateczną współpracę młodocianych pacjentów.

AGENDA GODZINOWA

09.00 – 9.30 Rejestracja
09.30 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Dyskusja

WYKŁADOWCA

kuc-michalska

DR N. MED. MAŁGORZATA KUC-MICHALSKA

Absolwentka studiów stomatologicznych na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, które ukończyła w 1993 roku. Pierwszy stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej uzyskała w 1996 roku, drugi – w 1999 roku. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 1999 roku prowadzi wykłady z ortodoncji w Podyplomowym Studium Ortologopedii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem stowarzyszeń ortodontycznych: Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS, PTO oraz EOS.
Od 2009 roku wygłasza prezentacje i wykłady, jak również publikuje artykuły naukowe. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nieoperacyjnego, ortopedycznego leczenia wad szkieletowych, dojrzałości szkieletowej i jej wpływu na wyniki leczenia oraz zastosowania szybkiej ekspansji szczęki w leczeniu szczękowo-ortopedycznym dzieci, młodzieży i dorosłych.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

Hotel Esperanto

Adres: Legionowa 10, 15-099 Białystok
Telefon: 85 740 99 00

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: kkazmierowicz@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

 

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved