DŹWIRZYNO | 20 Maja 2022

DR MARTIN BAXMANN

OPCJE LECZENIA ESTETYCZNEGO W CODZIENNEJ ORTODONCJI – DYLEMATY ETYCZNE ZWIAZANE
Z KOMPROMISOWYMI CELAMI LECZENIA

Do kursu pozostało:

Data:
20 Maja 2022

Cena:
1200 PLN

Miasto:
Dźwirzyno

TEMATYKA

Jakimi możliwościami dysponuje ortodoncja estetyczna? Zapraszamy na kurs, który wykaże, że ortodoncja należy
do czynników o kluczowym, wręcz centralnym znaczeniu w stomatologii estetycznej. Słuchacze dowiedzą się, jak
można od samego początku zawrzeć aspekt doskonałej estetyki w planowaniu leczenia oraz jak zapewnić pacjentom udział w podejmowaniu decyzji.

Z kursu dowiesz się, jak włączyć do swojej praktyki ortodoncję protetyczną, czego należy poszukiwać
w przypadkach kwalifikowanych do implantów czy licówek, oraz jaką pomoc od ortodonty może otrzymać pacjent periodontologiczny. Do tego omówimy modyfikacje leczenia konieczne przy planowaniu zabiegów ortognatycznych. Zaskoczy cię prostota leczenia uśmiechu dziąsłowego. Będzie również mowa o tym, kiedy najlepszym wyborem mogą się okazać nakładki, aparaty lingwalne, aparaty przedsionkowe, czy wreszcie aparaty hybrydowe.
Niniejszy kurs ułatwi słuchaczom otwarcie się na wszelkie punkty styczne pomiędzy poszczególnymi specjalnościami, dla których wspólnym i głównym celem działania jest zapewnienie pacjentom optymalnego stanu zdrowia i doskonałego wyniku estetycznego. To wszystko można osiągnąć w sposób sprawny
i powtarzalny stosując metodę LeanOrthodontics®️ Doktora Baxmanna.

Czy chcesz mieć zachwyconych fanów, a nie tylko zadowolonych pacjentów? Czy chcesz zwiększyć dochody swojego gabinetu poprzez proponowanie optymalnej estetyki i uczyć się od jednego z najbardziej popularnych europejskich wykładowców? Jeśli tak, to ten kurs jest dla Ciebie.

AGENDA

09.00 – 09.30 Registration
09.30 – 11.00 Lecture
11.00 – 11.30 Coffee break
11.30 – 13.00 Lecture
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Lecture
15.30 – 16.00 Discussion

WYKŁADOWCA

baxmann-web

DR MARTIN BAXMANN

Dr Martin Baxmann jest założycielem i dyrektorem firmy Orthodentix, grupy trzech wielokrotnie nagradzanych klinik specjalizujących się w ortodoncji oraz firmy MyOrthoLab, która oferuje usługi laboratoryjne. Studiował stomatologię na Uniwersytecie w Getyndze, obronił doktorat na Uniwersytecie Bońskim z wyróżnieniem „summa cum laude“ oraz odbył podyplomowe kształcenie w dziedzinie ortodoncji w King’s College w Londynie. Dr Baxmann uruchomił szereg projektów badawczych, przy czym jego główne zainteresowania w tej dziedzinie to pobudzanie przemieszczeń zębowych, systemy eksperckie oraz modele decyzyjne dla ortodoncji, wzmacnianie zakotwienia miniśrubami ortodontycznymi oraz oczekiwania, poziom akceptacji i preferencje pacjentów zakresie leczenia aparatami niewymagającymi współpracy. Opracował szereg aparatów ortodontycznych, jak np. „Baxmann Mini Telescope“, „SymBlock“, „Baxmann Lingual O.S.A.S“, narzędzi ortodontycznych (np. Lingual Wire Adapter), narzędzi do diagnostyki radiologicznej oraz planowania leczenia oraz ostatnio – aplikację dla pacjentów „removable brace designer“. Dr Baxmann uczestniczył w napisaniu kilku podręczników z zakresu ortodoncji jako autor i był redaktorem niemieckiego podręcznika “Fixed Appliances in Class II Treatment”.

HOTEL

 Hotel Havlet

Adress: ul. Wyzwolenia 29, 78-131 Dźwirzyno, Polska
Phone: +48 94 711 36 00

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: bmilosz@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika/data kursu/nazwisko wykładowcy/ NIP gabinetu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)
  • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved