KATOWICE | 19 PAŹDZIERNIKA 2024

MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA W LECZENIU KAMUFLAŻOWYM WAD KLASY II

DO KURSU POZOSTAŁO:

DATA:
19 PAŹDZIERNIKA 2024

CENA:

1200 PLN

MIEJSCE:
KATOWICE

TEMAT

Algorytmy periodontologiczne u pacjentów leczonych ortodontycznie

  • Diagnostyka w zakresie nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowych
  • Periodontologiczne przygotowanie pacjenta do leczenia ortodontycznego
  • Zakres współpracy periodontologiczno-ortodontycznej
  • Leczenie powikłań po leczeniu ortodontycznym

1. Metody diagnostyczne w zaburzeniach śluzówkowo-dziąsłowych przed leczeniem ortodontycznym. Pomiar grubości i szerokości dziąsła związanego, ocena recesji dziąsłowych wg klasyfikacji Millera i Cairo-parametrów RD, RW.
2. Ocena nieprawidłowości w zakresie przyczepów wędzidełek.
3. Omówienie czynników ryzyka predysponujących do powstania powikłań po leczeniu ortodontycznym.
4. Omówienie algorytmu postępowania periodontologiczno-ortodontycznego w zależności od fenotypu dziąsła.
5. Omówienie wpływu wad zgryzu na powstanie recesji. Dostosowanie zakresu sił ortodontycznych w zależności od warunków śluzówkowo-kostnych. Powikłania w zakresie tkanek miękkich po leczeniu ortodontycznym w zależności od rodzaju wady zgryzu.

 

AGENDA

 

9:00 – 9:30 Rejestracja i powitanie uczestników
9.30 – 11.00 Anatomia i histologia tkanek przyzębia.
Diagnostyka w zakresie tkanek miękkich i twardych
oraz określenie ryzyka powikłań po leczeniu ortodontycznym
11.00 – 11.20 Przerwa kawowa
11.20 – 13.00 Leczenie ortodontyczne a nieprawidłowości
śluzówkowo-dziąsłowo-kostne.
Algorytm postepowania ortodontyczno-periodontologicznego
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wady zgryzu predysponujące
do powstania recesji dziąsłowych
15.30 – 15.50 Przerwa kawowa
15.50 – 17.30 Prezentacja przypadków pacjentów
leczonych interdyscyplinarnie (zdjęcia, filmy)
17.30 – 18:00 Dyskusja i wręczenie certyfikatów

 

WYKŁADOWCY

MARTA CIEŚLIK WEGEMUNG

DR N. MED. MARTA CIEŚLIK-WEGEMUND - specjalista periodontolog

Ukończyła studia w 2002 roku na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Staż podyplomowy Odbyła w Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej SUM w Bytomiu. Od 2006 roku jest pracownikiem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na stanowisku asystenta w Zakładzie Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej Katedry Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją w Zabrzu. W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty periodontologa. Publikuje prace w czasopismach polskich i zagranicznych oraz bierze czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prowadzi szkolenia teoretyczne i praktyczne z zakresu leczenia powikłań okołoimplantacyjnych jak również z zakresu zarządzania tkankami miękkimi. Głównymi obszarami jej zainteresowań są: leczenie chirurgiczne nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowych, chirurgiczne i niechirurgiczne leczenie chorób przyzębia, przygotowanie periodontologiczne pacjenta przed leczeniem ortodontycznym jak również leczenie powikłań, leczenie zapaleń tkanek wokół implantów, leczenie interdyscyplinarne. W trakcie doktoratu z zakresu leczenia recesji przyzębnych z wykorzystaniem techniki tunelowej.

dr_Kubicka-Musial

DR N. MED. MAGDALENA KUBICKA-MUSIAŁ - specjalista periodontolog

Ukończyła studia w 1993 r. na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 1994 r. pracuje w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej ŚUM w Zabrzu na stanowisku adiunkta. W roku 1996 zdała egzamin specjalizacyjny I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej w roku 1996 zdała egzamin specjalistyczny z periodontologii. W roku 2000 otrzymała tytuł doktora nauk medycznych. Od 2009 roku pełni funkcję kierownika Poradni Stomatologicznej, Zachowawczej i Chorób Przyzębia Akademickiego Centrum Specjalistycznego ŚUM w Zabrzu. Publikuje prace w czasopismach polskich i zagranicznych, bierze czynny udział w konferencjach i zjazdach krajowych oraz międzynarodowych.

Stanislaw_Musial

DR N. MED. STANISŁAW MUSIAŁ - specjalista ortodonta

Ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku 1993. W roku 1996 zdał egzamin specjalizacyjny I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej I stopnia. W 2003 zdał egzamin specjalizacyjny z ortodoncji. W dniu 25 października 2016 r. Stanisław Musiał obronił pracę doktorską pt. „Zmiana nachylenia kłów stałych szczęki w wieku rozwojowym u pacjentów poradni ortodontycznej”. Uzyskał tym samym tytuł doktora nauk medycznych. Publikuje prace w czasopismach polskich, bierze czynny udział w konferencjach i zjazdach krajowych oraz międzynarodowych.

DODATKOWE INFORMACJE

Courtyard by Marriott Katowice City Center
Uniwersytecka 13
40-007 Katowice

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved