Katowice | 25-26 października 2019

Dr n. med. Marta Cieślik-Wegemund / Dr n. med. Magdalena Kubicka-Musiał / Dr n. med. Stanisław Musiał

LECZENIE INTERDYSCYPLINARNE PACJENTÓW ORTODONTYCZNYCH

Do kursu zostało:

Data:
25-26 października 2019

Cena:
1800 pln

Punkty
edukacyjne: 14

Miasto:
Katowice

Hotel
Courtyard

ZAKRES MERYTORYCZNY

 1. Metody diagnostyczne w zaburzeniach śluzówkowo-dziąsłowych przed leczeniem ortodontycznym. Pomiar grubości i szerokości dziąsła związanego, ocena recesji dziąsłowych wg klasyfikacji Millera, parametrów RD, RW, PD, ocena nieprawidłowości w zakresie przyczepów wędzidełek.
 2. Omówienie czynników ryzyka predysponujących do powstania powikłań po leczeniu ortodontycznym.
 3. Omówienie algorytmu postępowania periodontologiczno-ortodontycznego w zależności od biotypu dziąsłowego.
 4. Omówienie wpływu wad zgryzu na powstanie recesji. Dostosowanie zakresu sił ortodontycznych w zależności od warunków
  śluzówkowo-kostnych. Powikłania w zakresie tkanek miękkich po leczeniu ortodontycznym w zależności od rodzaju wady zgryzu.

ZAKRES WIEDZY PRZEKAZANEJ UCZESTNIKOM

 • Diagnostyka w zakresie nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowych.
 • Periodontologiczne przygotowanie pacjenta do leczenia ortodontycznego.
 • Zakres współpracy periodontologiczno-ortodontycznej.
 • Leczenie powikłań po leczeniu ortodontycznym.

AGENDA GODZINOWA

25 PAŹDZIERNIKA

9.00 Rejestracja
9.30. – 11.00 Anatomia i histologia tkanek przyzębia. Diagnostyka w zakresie tkanek miękkich i twardych oraz określenie ryzyka powikłań po leczeniu ortodontycznym.
11.00  – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00   Nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowo-kostne a leczenie ortodontyczne. Algorytm postępowania periodontologiczno-ortodontycznego.
13.00 – 14.00 Przerwa obiadowa
14.00 – 15.30 Wady zgryzu predysponujące do powstania recesji dziąsłowych.
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Prezentacja przypadków pacjentów leczonych interdyscyplinarnie (zdjęcia, filmy).

26 PAŹDZIERNIKA

9.00. – 10.30 Prezentacja przypadków pacjentów leczonych interdyscyplinarnie (zdjęcia, filmy).
10.30  – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30   Warsztaty – ćwiczenia na materiale zwierzęcym (maksymalnie 3 ryje).
12.30 – 13.00 Dyskusja i wręczenie certyfikatów

WYKŁADOWCA

Marta_Cieslik-Wegemund.jpg

Dr n. med. Marta Cieślik-Wegemund

Dr n. med. Marta Cieślik-Wegemund lek. stom., specjalista periodontolog
Ukończyła studia w 2002 roku na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Staż podyplomowy odbyła w Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej SUM w Bytomiu. W 2010 roku uzyskała tytuł specjalisty periodontologa. Publikuje prace w czasopismach polskich i zagranicznych oraz bierze czynny udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych. W trakcie doktoratu z zakresu leczenia recesji przyzębnych z wykorzystaniem techniki tunelowej.

dr_Kubicka-Musial

Dr n. med. Magdalena Kubicka-Musiał

Dr n. med. Magdalena Kubicka-Musiał lek. stom., specjalista periodontolog Od 1994 r. pracuje w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej ŚUM w Zabrzu na stanowisku adiunkta. W roku 1996 zdała egzamin specjalizacyjny I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej w roku 1996 zdała egzamin specjalistyczny z periodontologii. W roku 2000 otrzymała tytuł doktora nauk medycznych. Od 2009 roku pełni funkcję kierownika Poradni Stomatologicznej Zachowawczej i Chorób Przyzębia Akademickiego Centrum Specjalistycznego ŚUM w Zabrzu.

Stanislaw_Musial

Dr n. med. Stanisław Musiał

Dr n. med. Stanisław Musiał lek. stom., specjalista ortodonta
Ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku 1993.
W roku 1996 zdał egzamin specjalizacyjny I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej I stopnia. W 2003 r. zdał egzamin specjalizacyjny z ortodoncji.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

Courtyard by Marriott Katowice City Center ****

Adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Telefon: 32 438 93 50

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: kkazmierowicz@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

 • wykład
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • materiały kursowe (notes, długopis)
 • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Ważne: 50% procent zniżki dla lekarzy pracujących na Akademiach Medycznych oraz będących w trakcie specjalizacji.

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved