Katowice | 29 listopada 2019

dr n. med. Agnieszka Predko-Engel, dr n. med. Krzysztof Dowgierd

ORTODONTYCZNO- CHIRURGICZNE LECZENIE WAD ZGRYZU. JAK PRZYGOTOWAĆ PLAN LECZENIA ORTODONTYCZNEGO? KARTA ORTOGNATYCZNA JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI W ZESPOLE.

Do kursu zostało:

Data:
29 listopada 2019

Cena :
950 pln
Cena dla członków PTO:
750 pln

Punkty
edukacyjne: 7

Miejsce:
Katowice

ZAKRES MERYTORYCZNY

Przygotowanie planu leczenia ortodontycznego- czyli co jak zmierzyć. Opis wad kwalifikowanych do SARME lub segmentalnej osteotomii szczęki. Procedury dodatkowe- kortykotomia. Przygotowanie ortodontyczne do SARME i do segmentalnej osteotomii szczęki. Protokół leczenia chirurgicznego krok po kroku. Postępowanie pooperacyjne ortodontyczne. Postępowanie pooperacyjne chirurgiczne.

Powikłania po leczeniu wynikające z:

  • nieodpowiedniego przygotowania ortodontycznego
  • nieprawidłowego leczenia chirurgicznego

Kurs skierowany do lekarzy ortodontów i chirurgów zajmujących się leczeniem zespołowym pacjentów z wadami twarzowo zgryzowymi.

Uczestnik na kursie zdobędzie wiedzę dotyczącą kwalifikacji pacjentów do leczenia wad zgryzu od strony chirurgicznej i ortodontycznej, zapozna się ze specyfiką przygotowania do leczenia i prowadzenia pacjentów po zabiegach operacyjnych.

AGENDA GODZINOWA

29 LISTOPADA

8.30-9.00 Rejestracja
9.00-10.30 Wykład
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-12.30 Wykład
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Wykład
15.00 -15.30 Przerwa kawowa
15.30 -17.40 Wykład

WYKŁADOWCA

DSC_5002

dr n. med. Agnieszka Predko-Engel

dr n. med. Agnieszka Predko-Engel W 2014 r. uzyskała tytuł specjalisty z zakresu ortodoncji oraz ukończyła studia doktoranckie i uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, w Czechach, na Wydziale Lekarskim. Od 2004 r. prowadzi w Białymstoku własną praktykę stomatologiczną z głównym profilem – ortodoncją, rozszerzając działalność na wielospecjalistyczną praktykę stomatologiczną (ortodoncja, protetyka, chirurgia, stomatologia zachowawcza z endodoncją).

Autorka publikacji i wystąpień na kongresach ortodontycznych. Od wielu lat tłumaczy kursy ortodontyczne z j. czeskiego i niemieckiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

dowgierd

dr n. med. Krzysztof Dowgierd

dr n. med. Krzysztof Dowgierd W 2007 r. ukończył specjalizację z wynikiem bardzo dobrym, a w następnych latach szkolił się z zakresu chirurgii czaszkowo-twarzowej, chirurgii wad twarzowo-zgryzowych, chirurgii ortognatycznej i rekonstrukcyjnej w licznych ośrodkach w kraju i za granicą.

W 2008 roku założył i objął kierownictwo w Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki u Dzieci i Młodzieży, a w 2012 roku został ordynatorem oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym.

Prowadzi prywatną praktykę, gdzie głównym centrum zainteresowania jest leczenie wad twarzowo-zgryzowych, leczenie implantologiczne oraz leczenie chirurgiczne stawów skroniowo żuchwowych.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

Courtyard by Marriott Katowice City Center

Adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: kursy@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika/data kursu/nazwisko wykładowcy/ NIP gabinetu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)
  • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Ważne: 50% procent zniżki dla lekarzy pracujących na Akademiach Medycznych oraz będących w trakcie specjalizacji.

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved