Katowice | 6-7 marca 2020

DR MARTA CIEŚLIK-WEGEMUND, DR N. MED. MAGDALENA KUBICKA-MUSIAŁ, DR N. MED. STANISŁAW MUSIAŁ

LECZENIE INTERDYSCYPLINARNE PACJENTÓW ORTODONTYCZNYCH

Do kursu zostało:

Data:
6-7 marca 2020

Cena:
1800 pln

Punkty
edukacyjne: 14

Miasto:
Katowice

TEMATYKA KURSU

Dzień 1 – część teoretyczna, Dzień 2 – część praktyczna

  • Diagnostyka w zakresie nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowych.
  • Periodontologiczne przygotowanie pacjenta do leczenia ortodontycznego.
  • Zakres współpracy periodontologiczno-ortodontycznej.
  • Leczenie powikłań po leczeniu ortodontycznym.

1. Metody diagnostyczne w zaburzeniach śluzówkowo- dziąsłowych przed leczeniem ortodontycznym. Pomiar grubości i szerokości dziąsła związanego, ocena recesji dziąsłowych wg klasyfikacji Millera, parametrów RD, RW, PD, ocena nieprawidłowości w zakresie przyczepów wędzidełek.

2. Omówienie czynników ryzyka predysponujących do powstania powikłań po leczeniu ortodontycznym.

3. Omówienie algorytmu postępowania periodontologiczno-ortodontycznego w zależności od biotypu dziąsłowego.

4. Leczenie ortodontyczne u pacjentów z recesjami dziąsłowych klasy I, II, i III wg Millera.

5. Techniki zabiegowe w leczeniu nieprawidłowości śluzówkowo-dziąsłowych: poszerzenie strefy dziąsła zrogowaciałego z wykorzystaniem FGG, augmentacja tkanki miękkiej z wykorzystaniem CTG, techniki leczenia recesji z wykorzystaniem przeszczepów łącznotkankowych i matryc kolagenowych.

6. Wykorzystanie czynników wzrostu i lasera w procesie gojenia po zabiegowego.

7. Omówienie wpływu wad zgryzu na powstanie recesji. Dostosowanie zakresu sił ortodontycznych w zależności od warunków śluzówkowo-kostnych. Powikłania w zakresie tkanek miękkich po leczeniu ortodontycznym w zależności od rodzaju wady zgryzu.

AGENDA GODZINOWA

08.30 – 9.00 Rejestracja
09.00 – 10.30 Wykład
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30 Wykład
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Wykład
15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 17.40 Wykład / dyskusja

WYKŁADOWCA

Stanislaw_Musial

DR N. MED. STANISŁAW MUSIAŁ

Ukończył studia na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku 1993. W roku 1996 zdał egzamin specjalizacyjny I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej I stopnia. W 2003 r. zdał egzamin specjalizacyjny z ortodoncji.

dr_Kubicka-Musial

DR N. MED. MAGDALENA KUBICKA-MUSIAŁ

Od 1994 r. pracuje w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej ŚUM w Zabrzu. W 1996 r. zdała egzamin specjalizacyjny I stopnia z zakresu stomatologii ogólnej i periodontologii. W 2000 r. otrzymała tytuł dr n. med. Od 2009 r. pełni funkcję kierownika Poradni Stomatologicznej Zachowawczej i Chorób Przyzębia Akademickiego Centrum Specjalistycznego ŚUM w Zabrzu.

Marta_Cieslik-Wegemund.jpg

DR MARTA CIEŚLIK-WEGEMUND

Ukończyła studia w 2002 roku na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Staż podyplomowy Odbyła w Specjalistycznej Lecznicy Stomatologicznej SUM w Bytomiu. W 2010 r. uzyskała tytuł specjalisty periodontologa. Publikuje prace w czasopismach polskich i zagranicznych oraz bierze czynny udział w konferencjach.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

Courtyard by Marriott Katowice City Center ****

Adres: Uniwersytecka 13, 40-007 Katowice
Telefon: 32 438 93 50

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: kkazmierowicz@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Ważne: 50% procent zniżki dla lekarzy pracujących na Akademiach Medycznych oraz będących w trakcie specjalizacji.

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved