Kazimierz Dolny | 16 października 2021

DR CESARE LUZI

LECZENIE WCZESNE A LECZENIE W TRAKCIE POKWITANIA.

Do kursu zostało:

Data:
16 października 2021

Cena:
750 pln

Punkty
edukacyjne: 5

Miasto:
Kazimierz Dolny

TEMATYKA KURSU

W jakim wieku należy rozpoczynać leczenie ortodontyczne?

Choć spory wciąż trwają, a dane naukowe nie dają jednoznacznej odpowiedzi, nie ulega wątpliwości, że w kilku wadach wczesne leczenie przynosi korzyści. Pierwsza wizyta powinna się odbyć odpowiednio wcześnie, by można było ocenić obecność wady i jej nasilenie. Jedynie niektóre wady powinny skłaniać do wczesnego leczenia, w okresie uzębienia mlecznego lub wczesnego uzębienia mieszanego. Wady te mają na ogół tło szkieletowe lub czynnościowe. Przypadki jednostronnego zgryzu krzyżowego z przemieszczeniem żuchwy, wady klasy III, zaburzenia wyrzynania oraz nawyki to nieprawidłowości, którymi należy się zająć wcześnie przeprowadzając leczenie ortodontyczne pierwszej fazy w celu zredukowania nasilenia problemu, który następnie zostanie do końca skorygowany leczeniem fazy drugiej na etapie uzębienia stałego.
Odpowiednio wczesne leczenie interceptywne niestety nie zawsze jest możliwe i nieraz mierzymy się z problemami pacjentów, żałując, że nie trafili do nas wcześniej. Im później przychodzi nam korygować wadę szkieletową, tym większe ograniczenia musimy uwzględnić i tym częściej godzić się na leczenie kompromisowe.

Kogo powinniśmy leczyć wcześnie?

Kiedy lepiej poczekać? Jakimi narzędziami należy prowadzić leczenie dwufazowe, a jakimi – jednofazowe? Kurs przedstawi odpowiedzi na te pytania, skupi się na zasadach formułowania solidnej diagnozy, a poprzez przykłady przypadków klinicznych pokaże stosowanie narzędzi nowych generacji używanych w codziennej praktyce do leczenia asymetrii, wad klasy II i III, wąskich łuków szczęki i kilku innych często spotykanych problemów ortodontycznych.

AGENDA GODZINOWA

09.00 – 9.30 Rejestracja
09.30 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Dyskusja

WYKŁADOWCA

Luzi

DR CESARE LUZI

Dyplomato European Board of Orthadantics, wykładowca akademicki na uniwersytetach Aarhus w Danii i Ferraro we Włoszech. Absolwent Uniwersytetu la Sopienzo w Rzymie. Specjalizację w ortodoncji uzyskał na Unlwersycecie Aarhus w Danii pod kierownictwem profesor Birte Melsen. Specjalizuje się w zagadnieniach zakotwienia i stosowania mini-implantów w ortodoncji. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Publikuje i prowadzi wykłady na całym świecie. Autor dwóch książek o tematyce ortodontycznej.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

Król Kazimierz Hotel & SPA

Adres: Puławska 86, 24-120 Kazimierz Dolny
Telefon: 81 8809999

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved