Kraków | 1 kwietnia 2022

DR JAKUB MALINOWSKI | DR MARTA SAJDAK-MALINOWSKA

WCZESNE LECZENIE U DZIECI.
LECZENIE PRZYPADKÓW KLASY III

Do kursu zostało:

Data:
1 kwietnia 2022

Cena:
950 pln

Punkty
edukacyjne: 5

Miasto:
Kraków

TEMATYKA KURSU

Wczesne leczenie ortodontyczne, czyli na co należy zwracać uwagę u dzieci w okresie uzębienia mieszanego. Definicja wczesnego leczenia: czas rozpoczęcia pierwszej interwencji ortodontycznej, zalety wczesnego leczenia. Specyfika diagnostyki pacjenta w okresie uzębienia mieszanego: kontrola toru oddychania, dysfunkcje języka i sposób połykania, niedoczynność mięśnia okrężnego ust, niedomykalność ust, diagnostyka uzębienia( zaburzenia strzałkowe, poprzeczne, pionowe),analiza modeli, fotografii, badanie rentgenologiczne. Problemy ortodontyczne występujące w trakcie wczesnego leczenia ortodontycznego:

 • liczba i położenie zębów, wyrzynanie ektopowe
 • protruzja siekaczy – niebezpieczeństwo urazu
 • stłoczenie zębów, zwężenie łuków zębowych
 • szparowatość: diastema
 • zgryz otwarty: zgryz otwarty czynnościowy
 • zaburzenia poprzeczne: zgryz krzyżowy przedni, zgryz krzyżowy boczny, zwężenie szczęki
 • zaburzenia klasy III: przodozgryz częściowy przedni, progenia, niedorozwój szczęki
 • dysfunkcje języka: nieprawidłowe położenie, nieprawidłowe połykanie

Aparaty i sposoby postepowania w leczeniu interceptywnym: bi–helix, bi-helixocrozat, przerzut podniebienny, różne typy zapory dla języka, aparaty do szybkiego poszerzania szwu podniebiennego(RME, aparat Haasa), maska Delaire`a, aparat Crozata, płytka Schwarza, płytka Nance`a, utrzymywacz przestrzeni, aparat Herbsta, lip-bumper, aparaty czynnościowe: bionator, częściowe aparaty stałe: 2×4, łuk utility wg Rickettsa. Prezentacja przypadków klinicznych.

Leczenie wad klasy III z zastosowaniem płaszczyzn nagryzowych bocznych (RME ,IOA ) i dolnego lip bumpera.

W prezentacji autorzy omówią nową metodę nieoperacyjnego bezekstrakcyjnego leczenia trudnych przypadków wad klasy III . Prezentowana metoda znajduje zastosowanie głównie u pacjentów dorosłych rezygnujących z zabiegu ortognatycznego. Omówione zostanie: biomechanika szybkiego poszerzania szczęki za pomocą RME, zastosowanie płaszczyz nagryzowych bocznych w procesie korekty odwrotnego nagryzu, biomechanika działania dolnego lip bumpera i wyciągów miedzyszczękowych.

Autorzy zaprezentują przypadki kliniczne pacjentów w wieku rozwojowym oraz pacjentów dorosłych.

AGENDA GODZINOWA

09.00 – 9.30 Rejestracja
09.30 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Dyskusja

WYKŁADOWCA

KURS DR MALINOWSCY-06

DR N. MED. JAKUB MALINOWSKI

Dr n. med. Jakub Malinowski ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 1988, uzyskując dyplom lekarza
stomatologa. W 1989 wyjechał do RFN, gdzie pracował jako lekarz stomatolog i ortodonta. W roku 1996 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych przed komisją fakultetu medycznego Akademii Medycznej w Szczecinie. Po powrocie do Polski pracował w latach 1998-2004 w Zakładzie i Katedrze Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu jako rezydent, odbywając szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji. W roku 2004 zdał egzamin specjalizacyjny przed komisją Centrum Kształcenia Wyższych Kadr Medycznych pod przewodnictwem prof. dr hab. G. Śmiech-Słomkowskiej i uzyskał tytuł specjalisty ortodonty. Dr Jakub Malinowski opublikował liczne artykuły w prasie fachowej, tłumaczy literaturę fachową na język polski, wygłasza referaty na kongresach naukowych i organizuje kursy szkoleniowe dla lekarzy ortodontów, lekarzy stomatologów i asystentek ortodontycznych. Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw ortodontycznych.

MALINOWSKA 2

DR MARTA SAJDAK-MALINOWSKA

Lek. Stom. Marta Sajdak-Malinowska ukończyła w roku 1992 studia medyczne na wydziale stomatologii uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W roku 2001 uzyskała tytuł specjalisty II stopnia z ortodoncji. Od roku 1993 prowadzi w Tarnowie i w Tuchowie prywatna praktykę stomatologiczną. W latach 1998-2009 pracowała w poradni ortodoncji w Zespole przychodni specjalistycznych w Tarnowie. W swojej praktyce ortodontycznej stosuje koncepcje leczenia całościowego zwracając uwagę nie tylko na problemy zgryzowe pacjentów. Od wielu lat zajmuje się leczeniem trudnych przypadków wad klasy trzeciej u pacjentów stosując metody nieoperacyjne. Obecnie pracuje w gabinecie ortodontycznym w Tarnowie i razem z mężem dr Jakubem Malinowskim w klinice Bio-orto we Wrocławiu.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

Hotel Puro Kraków

Adres: Halicka 14A, 31-036 Kraków
Telefon: 12 889 90 00

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: bmilosz@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

 • wykład
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • materiały kursowe (notes, długopis)

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved