KRAKÓW | 15 LISTOPADA 2024

Leczenie wad II klasy z zastosowaniem różnych protokołów terapeutycznych

DO KURSU POZOSTAŁO:

DATA:
15 Listopad 2024

CENA:

1200 PLN

MIEJSCE:
Kraków

TEMAT

W trakcie kursu autorzy przedstawią różne sposoby  bezekstrakcyjnego   leczenia wad klasy II z zastosowaniem całej gamy aparatów ortodontycznych. Omówiona zostanie biomechanika leczenia II klasy z zastosowaniem aparatu Herbsta, Powerscope, aparatu Carriere motion,  i Powerbar.  Autorzy położą nacisk na rolę poszerzenia szczęki w leczeniu wad klasy II, pokazane zostaną aparaty stosowane w poszerzeniu szczęki. Optymalny czas rozpoczęcia leczenia, pacjenci dorośli, pacjent wysokokątowy kontra pacjent niskokątowy. Jak należy postępować w przypadkach wad klasy II/2 z pogłębionym nagryzem pionowym – rola płytki nagryzowej wg Korna.

Jak należy postępować w przypadkach z wychylonymi siekaczami dolnymi. Lip-bumper i boczne płaszczyzny nagryzowe płytki RME  jako aparaty dodatkowe w postępowaniu z silnym zwężeniem łuków zębowych.  Rola nieprawidłowej pozycji języka w etiologii wad klasy II. Terapia logopedyczna  jako podstawowy warunek sukcesu  leczenia ortodontycznego. Znaczenie zespołu ortodonta-logopeda. Wady klasy II leczone z zastosowaniem protokołu chirurgicznego, kiedy lepszym rozwiązaniem jest skojarzone postępowanie ortodontyczno-chirurgiczne.

AGENDA

8.30- 9.00 Rejestracja
9.00- 10.30 Wykład
10.30- 11.00 Przerwa kawowa
11.00- 12.30 Wykład
12.30- 13.30 Lunch
13.30- 15.00 Wykład
15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 17.30 Wykład/Dyskusja

WYKŁADOWCY

JAKUB MALINOWSKI

DR N. MED. JAKUB MALINOWSKI

Ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu w roku 1988, uzyskując dyplom lekarza stomatologa. W 1989 wyjechał do RFN, gdzie pracował jako lekarz stomatolog i ortodonta. W roku 1996 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych przed komisja fakultetu medycznego Akademii Medycznej w Szczecinie. Po powrocie do Polski pracował w latach 1998-2004 w Zakładzie i Katedrze Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu jako rezydent, odbywając szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji. W roku 2004 zdał egzamin specjalizacyjny przed komisja Centrum Kształcenia Wyższych Kadr Medycznych pod przewodnictwem prof. dr hab. G. Śmiech-Słomkowskiej i uzyskał tytuł specjalisty ortodonty. Dr Jakub Malinowski opublikował liczne artykuły w prasie fachowej, tłumaczy literaturę fachową na język polski, wygłasza referaty na kongresach naukowych i organizuje kursy szkoleniowe dla lekarzy ortodontów, lekarzy stomatologów i asystentek ortodontycznych. Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw ortodontycznych.

MARTA SAJDAK MALINOWSKA

DR. MARTA SAJDAK-MALINOWSKA

Ukończyła w roku 1992 studia medyczne na wydziale stomatologii uniwersytetu medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W roku 2001 uzyskała tytuł specjalisty II stopnia z ortodoncji. Od roku 1993 prowadzi w Tarnowie i w Tuchowie prywatna praktykę stomatologiczna. W latach 1998-2009 pracowała w poradni ortodoncji w Zespole przychodni specjalistycznych w Tarnowie. W swojej praktyce ortodontycznej stosuje koncepcje leczenia całościowego zwracając uwagę nie tylko na problemy zgryzowe pacjentów. Od wielu lat zajmuje się leczeniem trudnych przypadków wad klasy trzeciej u pacjentów stosując metody nieoperacyjne. Obecnie pracuje w gabinecie ortodontycznym w Tarnowie i razem z mężem dr Jakubem Malinowskim w klinice Bio-orto we Wrocławiu.

DODATKOWE INFORMACJE

AC Hotel by Marriott Kraków
Al. 3 Maja 51
30-062 Kraków

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved