Kraków | 23 lutego 2020

DR HAB. JOLANTA LOSTER, PROF. BARTŁOMIEJ W. LOSTER

Rejestracja położenia przestrzennego szczęk
z wyznaczeniem wyjściowej pozycji kontaktowej przy użyciu
łuku twarzowego i artykulatora w codziennej
praktyce lekarza ortodonty. KURS PRAKTYCZNY DLA 6 OSÓB

Do kursu zostało:

Data:
23 lutego 2020

Cena:
1500 pln

Punkty
edukacyjne: 0

Miasto:
Kraków

TEMATYKA KURSU

Kurs dedykowany jest lekarzom ortodontom, którzy chcieliby swoją codzienną praktykę rozszerzyć o rutynowe procedury rejestracji przestrzennej modeli szczęk w artykulatorze z ustaleniem wyjściowej, kontaktowej pozycji żuchwy w celu wspomagania oceny okluzji statycznej i dynamicznej jako elementu planowania leczenia ortodontycznego, jego kontroli i oceny efektów końcowych. Kurs praktyczny z wprowadzeniem teoretycznym zostanie przeprowadzony
w warunkach klinicznych na artykulatorach KAVO PROTAR i łukach twarzowych KAVO ARCUS.

 1. Wprowadzenie teoretyczne z podstawową terminologią.
 2. Indywidualizacja łyżki wyciskowej, technika pobierania wycisków z pobraniem rejestratów okluzyjnych i przygotowania modeli do artykulacji.
 3. Rejestracja przestrzennego ułożenia płaszczyzny okluzyjnej łuku górnego
  za pomocą łuku twarzowego.
 4. Rejestracja położenia żuchwy względem szczęki w celu wyznaczenia katów drogi stawowej, kątów Benetta, poślizgu centralnego i ewentualnych okluzyjnych węzłów urazowych.
 5. Montaż modelu górnego i dolnego
  do artykulatora.
 6. Podstawowa analiza okluzji.

AGENDA GODZINOWA

09:00 – 9:30 Rejestracja
09.30 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.15 Przerwa kawowa
11.15 – 13.00 Część praktyczna
13.00 – 13.45 Lunch
13.45 – 15.15 Wykład
15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 17.00 Wykład / dyskusja

WYKŁADOWCA

DR HAB. JOLANTA LOSTER

PROF. BARTŁOMIEJ W. LOSTER

INFORMACJE DODATKOWE

Lokalizacja

Klinika Ortodoncji
prof. Lostera
ul. Bartłomieja
Nowodworskiego 4,
30-433 Kraków

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: kkazmierowicz@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

 • wykład
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • materiały kursowe (notes, długopis)

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved