KRAKÓW | 24 września 2021

DR N. MED. KRZYSZTOF DOWGIERD | DR N. MED. AGNIESZKA PREDKO-ENGEL

ORTODONTYCZNO-CHIRURGICZNE LECZENIE WAD ZGRYZU. JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ W ZESPOLE?

Do kursu zostało:

Data:
24 września 2021

Cena:
 750 zł

Punkty
edukacyjne: 5

Miasto:
Kraków

TEMATYKA

OPIS
Kurs skierowany do lekarzy ortodontów i chirurgów zajmujących się leczeniem
zespołowym pacjentów z wadami twarzowo zgryzowymi. Uczestnik na kursie zdobędzie wiedzę dotyczącą kwalifikacji pacjentów do leczenia wad zgryzu od strony chirurgicznej i ortodontycznej, zapozna się ze specyfiką przygotowania do leczenia i prowadzenia pacjentów po zabiegach operacyjnych.

 • Przygotowanie planu leczenia ortodontycznego. Czyli co i jak zmierzyć.
 • Opis wad kwalifikowanych do SARME lub segmentalnej osteotomii szczęki.
 • Procedury dodatkowe – kortykotomia.
 • Przygotowanie ortodontyczne do SARME i do segmentalnej osteotomii szczęki.
 • Protokół leczenia chirurgicznego krok po kroku.
 • Postepowanie pooperacyjne ortodontyczne.
 • Postepowanie pooperacyjne chirurgiczne.
 • Powikłania po leczeniu wynikające z nieodpowiedniego przygotowania ortodontycznego i chirurgicznego.

AGENDA

09.00 – 9.30 Rejestracja
09.30 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Dyskusja

WYKŁADOWCA

Dowgierd

DR N. MED. KRZYSZTOF DOWGIERD

W 2007 r. ukończył specjalizację, a później szkolił się z zakresu chirurgii: czaszkowo-twarzowej, wad twarzowo-zgryzowych, onognatycznej i rekonstrukcyjnej. W 2008 roku założył i objął kierownictwo w Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki u Dzieci
i Młodzieży, a w 2012 roku został ordynatorem oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowej Rekonstrukcyjnej
i Estetycznej. Prowadzi prywatną praktykę nastawioną na leczenie: wad twarzowo-zgryzowych, implantologiczne i chirurgiczne stawów skroniowo żuchwowych.

DSC_5002

DR N. MED. AGNIESZKA PREDKO-ENGEL

W 2014 r. uzyskała tytuł specjalisty z zakresu ortodoncji i doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Palackiego
w Ołomuńcu w Czechach na Wydziale Lekarskim. Od 2004 r. prowadzi w Białymstoku własną praktykę stomatologiczną
z głównym profilem – ortodoncja, rozszerzyła działalność o protetykę, chirurgię, stomatologię zachowawczą z endodoncją.
Autorka publikacji i wystąpień na kongresach ortodontycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

HOTEL

AC Hotel by Marriott Kraków

Adres: al. 3 Maja 51,  30-062 Kraków
Telefon: 12 629 97 00

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: igierak@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

 • wykład
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • materiały kursowe (notes, długopis)
 • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved