Rzeszów | 16 Listopada 2018

dr Paolo Manzo

LECZENIE ORTODONTYCZNE W INTERDYSCYPLINARNYM PODEJŚCIU
DO ESTETYCZNEGO I FUNKCJONALNEGO ODTWORZENIA ZWARCIA.

Do kursu zostało:

Data:
16 listopada 2018

Cena:
1000 pln

Punkty
edukacyjne: 10

Miasto:
Rzeszów

Hotel
Hilton Garden Inn

ZAKRES MERYTORYCZNY

• wskazówki i podpowiedzi na temat finishingu
• innowacyjny schemat postępowania oparty na prostej indywidualizacji torku, umożliwiający sprawne leczenie pacjentów z różnymi wadami
• zalety łączenia preskrypcji zróżnicowanych pod względem torku z aparatami charakteryzującymi się niskim tarciem. Takie postępowanie pomoże
w uzyskaniu ekspresji torku już w środkowej fazie leczenia oraz w uniknięciu doginania drutów w okresie finishingu (które grozi zaburzeniem
równowagi zwarcia). Takie podejście do kontroli torku pozwala na optymalizację finishingu, stosunków zwarciowych oraz wyników estetycznych.
Oprócz tego wynikające stąd skrócenie czasu leczenia może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia terapii oraz relacji z pacjentem.
• Faza finishingu jest najbardziej delikatną i złożoną częścią leczenia ortodontycznego. Panowanie nad torkiem ma krytyczne znaczenie dla
finishingu, gdyż decyduje o uzyskaniu właściwego nagryzu poziomego i pionowego oraz dobrego wyniku estetycznego. Ma ono również wpływ
na kształtowanie estetyki uśmiechu oraz stabilności wyniku leczenia.

„Dla szeregu pacjentów kluczem do powodzenia leczenia stomatologicznego i ortodontycznego jest ocena interdyscyplinarna. Znaczny odsetek
pacjentów zgłaszających się do leczenia ortodontycznego z wadami zgryzu, nieprawidłowościami kształtu, wielkości i liczby zębów lub też z prostymi
bądź złożonymi przypadkami zatrzymania zębów, albo z chorobami przyzębia – bezwzględnie wymaga podejścia interdyscyplinarnego. U takich
pacjentów, dzięki łączeniu perspektywy ortodontycznej z opcjami estetycznej i funkcjonalnej odbudowy pośredniej i bezpośredniej oraz z terapią
chirurgiczną i periodontologiczną, możliwe staje się trafne sformułowanie diagnozy i planu leczenia, a następnie przeprowadzenie skutecznej
i zindywidualizowanej terapii zgodnej z potrzebami i życzeniami pacjenta. W ramach kursu przedstawione będą sposoby wybierania skutecznych
strategii leczenia ortodontycznego oparte na rozważaniu opcji działań interdyscyplinarnych.”

AGENDA GODZINOWA

 8.30 –   9.00 Rejestracja
 9.00 – 10.30 Mikroestetyczna Analiza Dentystyczna. Rozbieżności w wielkości zębów (Bolton)
i anomalie kształtu.Jak zarządzać pozycją stomatologiczną, aby przygotować
bezpośrednie / pośrednie uzupełnienie kosmetyczne. Cyfrowe planowanie
interdyscyplinarne. Diagnoza i planowanie leczenia.
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30   Zamknięcie przestrzeni tylnej. Otwarcie przestrzeni tylnej.
Zarządzanie tylne o wymiarze pionowym: intruzja trzonowa.
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Wyprostowanie zęba trzonowego.Przemyślenia biomechaniczne i systemy
sił przebadanych przesunięć. Jak zoptymalizować planowane przesunięcia
i zmniejszyć te niechciane. Zalety TAD-ów w celu optymalizacji bio mechaniki.
15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 18.00 Algorytm ortoperio. Diagnostyczne i terapeutyczne czynniki krytyczne. Możliwości ortodontyczne u pacjentów z perio. Periodentyczne szanse u pacjentów orto. Wybór leczenia
u pacjentów z perio.

WYKŁADOWCA

ao_wykladowcy_www-bg-paolo

dr Paolo Manzo

Dr Paolo Manzo  – otrzymał dyplom lekarza dentysty (DDS) z wyróżnieniem w 1997 r., a następnie ukończył podyplomowe studia ortodontyczne  (MSc), również z wyróżnieniem na Uniwersytecie Neapolitańskim im. Fryderyka II. W 2007 r. obronił doktorat w dziedzinie nauk  stomatologicznych w Zakładzie Ortodoncji Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Fryderyka II. Dr Manzo posiada certyfikat Italian Board of Orthodontics (IBO) oraz  piastuje profesurę na Uniwersytecie Neapolitańskim im. Fryderyka II.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

Hilton Garden Inn ****

Adres: aleja Majora Wacława Kopisto 1, 35-315 Rzeszów
Telefon: 17 770 00 00

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: azajac@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)
  • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Ważne: 50% procent zniżki dla lekarzy pracujących na Akademiach Medycznych oraz będących w trakcie specjalizacji.

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved