LUBLIN | 20 października 2023

DR MORTEN LAURSEN | DR SUSANNA BOTTICELLI

LECZENIE EKSTRAKCYJNE WAD KLASY II … DLA ESTETYKI I FUNKCJI | ORTODONTA JAKO CZŁONEK ZESPOŁU LECZENIA ROZSZCZEPÓW WARGI I PODNIEBIENIA

Do kursu zostało:

Data:
20 października 2023

Cena:
1200 PLN

Punkty
edukacyjne: 5

Miasto:
Lublin

TEMATYKA KURSU

LECZENIE EKSTRAKCYJNE WAD KLASY II … DLA ESTETYKI I FUNKCJI

Usuwanie zębów jest często tematem spornym, przy czym padają pytania: dlaczego mamy usuwać, czy też kiedy występują wskazania do ekstrakcji? Wskazania mogą mieć biologiczny i estetyczny charakter wynikający z dążenia do zapewnienia dobrej okluzji i harmonijnego ustawienia zębów siecznych w twarzy i kości wyrostkowej. Do czynników określających decyzje ekstrakcyjne należy biotyp dziąsła i obwiednia części zębodołowej żuchwy. Zamykanie przestrzeni może być realizowane za pomocą łuków pełnych lub techniką segmentową. Wybór postępowania zależy od zastanej wady. Jednym z celów jest maksymalizacja działań docelowych i minimalizacja działań niepożądanych aparatów. Ponad to konieczne jest utrzymanie zakotwienia od samego początku leczenia. Tutaj niejednokrotnie przydają się TADy. A co można powiedzieć o nakładkach?
Główne zagadnienia wykładu:
– Kiedy usuwać? Wskazania biologiczne i estetyczne.
– Techniki zamykania luk na łukach pełnych i segmentowych.
– Przewidywalność i utrzymanie zakotwienia w czasie zamykania przestrzeni.

ORTODONTA JAKO CZŁONEK ZESPOŁU LECZENIA ROZSZCZEPÓW WARGI I PODNIEBIENIA

Współpraca interdyscyplinarna i schematy leczenia. Pacjenci z rozszczepami twarzoczaszki wymagają opieki multidyscyplinarnej. Złożone leczenie i obciążająca opieka oznaczają, że prowadzenie pacjenta w myśl ustalonego planu wymaga harmonijnej współpracy szeregu specjalistów. Na ogół w zespołach „rozszczepowych” uczestniczą przedstawiciele następujących specjalności: pediatrii, genetyki, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, pielęgniarstwa i opieki społecznej, ortodoncji, logopedii, otolaryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, protetyki, stomatologii, psychologii.
Tematem wykładu będzie rola specjalisty ortodonty w prowadzeniu dzieci urodzonych z rozszczepem na wielu etapach wzrostu i rozwoju. Schematy postępowania będą omawiane na podstawie przykładów klinicznych. Podkreślimy zagadnienie adaptacji czynnościowej, utrzymania stabilności po leczeniu oraz bezterminowej retencji. Położymy nacisk na ścisłe porozumienie między członkami zespołu, którzy jednocześnie biorą pod uwagę percepcję i oczekiwania pacjenta.

AGENDA GODZINOWA

09.00 – 9.30 Rejestracja
09.30 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Dyskusja

WYKŁADOWCA

dr Morten Laursen

DR MORTEN LAURSEN

uzyskał dyplom lekarza stomatologa w 2001 r., a dyplom specjalisty ortodonty w 2007 r. na Uniwersytecie w Aarhus, w Danii. Od 2007 r. Dr Laursen pracuje w częściowym wymiarze w Zakładzie Ortodoncji Uniwersytetu w Aarhus, jako nauczyciel akademicki na studiach przed- i podyplomowych. Jest kierownikiem programu Aarhus University International Short-Term Course in Orthodontics. Jest właścicielem prywatnego gabinetu położonego w Aarhus, którego działalność obejmuje wyłącznie ortodoncję. Jest aktywnym członkiem Angle Society of Europe, sekretarzem Duńskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz byłym prezesem European Postgraduate Students Orthodontic Society. Jego zainteresowania badawcze dotyczą kompleksu zębowo-wyrostkowego.

P2R 13-14.05 BLED SLOVENIA FB-08

DR SUSANNA BOTTICELLI

jest specjalistką ortodoncji pracującą w ramach stażu postdoktoranckiego w Zakładzie i Klinice Rozszczepów Wargi i Podniebienia Uniwersytetu w Aarhus, oraz w gabinecie prywatnym w Aarhus. Dyplom lekarza dentysty uzyskała na Uniwersytecie w Bolonii w 2001 r., a kształcenie specjalizacyjne z ortodoncji ukończyła w 2007 r., zaś studia doktoranckie ukończyła w 2019 r. na Uniwersytecie w Aarhus. Jej badania koncentrują się na ocenianiu rozmiarów rozszczepów, badaniach przed- i pooperacyjnych objętości podniebienia związanych z przeszczepami kostnymi. Ponadto interesuje się zębami zatrzymanymi i współpracą interdyscyplinarną. Kieruje programem International Short-Term Course in Orthodontics na Uniwersytecie w Aarhus. Została laureatką Pierwszej Nagrody za najlepszy wykład na zjeździe Nordic PhD Summit (NorDoc) w Helsinkach w 2018 r.

INFORMACJE DODATKOWE

ARCHE HOTEL

Adres: Zamojska 30| 20-105 | Lublin  
WWW: https://archehotellublin.pl/

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: psobczak@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)
  • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved