Łódź | 23 marca 2019

Agnieszka Predko-Engel | Krzysztof Dowgierd

ORTODONTYCZNO-CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ SZCZĘKI

Do kursu zostało:

Data:
23 marca 2019

Cena :
950 pln

Punkty
edukacyjne: 7

Miejsce:
Łódź

ZAKRES MERYTORYCZNY

 • Opis wad kwalifikowanych do SARME lub segmentalnej osteotomii szczęki
 • Analiza ortodontyczna
 • Analiza chirurgiczna
 • Przygotowanie ortodontyczne do SARME i do segmentalnej osteotomii szczęki
 • Protokół leczenia chirurgicznego krok po kroku
 • Postępowanie pooperacyjne ortodontyczne
 • Postępowanie pooperacyjne chirurgiczne
 • Powikłania po leczeniu wynikające z:
  • nieodpowiedniego przygotowania ortodontycznego
  • nieprawidłowego leczenia chirurgicznego

Kurs skierowany do lekarzy ortodontów i chirurgów zajmujących się leczeniem zespołowym pacjentów z wadami twarzowo-zgryzowymi. Podczas kursu uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą kwalifikacji pacjentów do leczenia zwężenia szczęki od strony chirurgicznej i ortodontycznej, zapozna się ze specyfiką przygotowania do leczenia i prowadzenia pacjentów po zabiegach operacyjnych.

AGENDA GODZINOWA

23 MARCA

8.30-9.00 Rejestracja
9.00-10.30 Wykład
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-12.30 Wykład
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Wykład
15.00 -15.30 Przerwa kawowa
15.30 -17.40 Wykład

WYKŁADOWCA

agnieszka

Dr n. med. Agnieszka Predko-Engel

Dr n. med. Agnieszka Predko-Engel W 2014 r. uzyskała tytuł specjalisty z zakresu ortodoncji oraz ukończyła studia doktoranckie i uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu, w Czechach, na Wydziale Lekarskim. Od 2004 r. prowadzi w Białymstoku własną praktykę stomatologiczną z głównym profilem – ortodoncją, rozszerzając działalność na wielospecjalistyczną praktykę stomatologiczną (ortodoncja, protetyka, chirurgia, stomatologia zachowawcza z endodoncją). Autorka publikacji i wystąpień na kongresach ortodontycznych. Od wielu lat tłumaczy kursy ortodontyczne z j. czeskiego i niemieckiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

dowgierd

Dr n. med. Krzysztof Dowgierd

Dr n. med. Krzysztof Dowgierd W 2007 r. ukończył specjalizację z wynikiem bardzo dobrym, a w następnych latach szkolił się z zakresu chirurgii czaszkowo- twarzowej, chirurgii wad twarzowo-zgryzowych, chirurgii ortognatycznej i rekonstrukcyjnej w licznych ośrodkach w kraju i za granicą. W 2008 roku założył i objął kierownictwo w Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki u Dzieci i Młodzieży, a w 2012 roku został ordynatorem oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Prowadzi prywatną praktykę, gdzie głównym centrum zainteresowania jest leczenie wad twarzowo-zgryzowych, leczenie implantologiczne oraz leczenie chirurgiczne stawów skroniowo żuchwowych.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

 Hotel Holiday Inn

Adres: Piotrkowska 229/231, 90-456 Łódź

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: kursy@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika/data kursu/nazwisko wykładowcy/ NIP gabinetu

Koszt kursu obejmuje:

 • wykład
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • materiały kursowe (notes, długopis)

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Ważne: 50% procent zniżki dla lekarzy pracujących na Akademiach Medycznych oraz będących w trakcie specjalizacji.

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved