Lublin | 22 marca 2019

Małgorzata Kuc-Michalska

Jak skutecznie leczyć pacjentów z III klasą szkieletową w okresie wzrostowym (od 3-15 roku życia) - profilaktyka i leczenie ortodontyczne zaburzeń klasy III

Do kursu zostało:

Data:
22 marca 2019

Cena :
950 pln
Cena dla członków PTO:
650 pln

Punkty
edukacyjne: 7

Miejsce:
Lublin

ZAKRES MERYTORYCZNY

 • Znaczenie profilaktyki i leczenia szczękowo-ortopedycznego,  prowadzonego we wczesnych okresach rozwojowych, w procesie redukcji nasilenia zaburzeń szkieletowych III klasy
 • Możliwości wyleczenia pacjentów przodozgryzowych III klasy bez interwencji chirurgicznej, dzięki profilaktyce i odpowiednio wcześnie podjętemu leczeniu
 • Podkreślenie problemu odsyłania pacjentów III-klasowych z informacją, że należy zaczekać do końca okresu wzrostowego i dopiero wówczas przeprowadzić leczenie przygotowujące do operacji ortognatycznej
 • Przypomnienie zasad profilaktyki ortodontycznej Omówienie rozwoju zaburzeń u pacjentów przodozgryzowych
 • Pomoc w zrozumieniu zasad leczenia pacjentów z III klasą szkieletową
  w okresie wzrostowym
 • Prezentacja wypracowanych algorytmów postępowania na przykładzie Poradni Ortodontyczno – Stomatologicznej „Ortomikar” w Zabrzu
 • Omówienie metod leczenia własnych pacjentów w wieku od 3 do 15 roku życia

AGENDA GODZINOWA

22 MARCA

8.30-9.00 Rejestracja
9.00-10.30 Wykład
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-12.30 Wykład
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Wykład
15.00 -15.30 Przerwa kawowa
15.30 -17.40 Wykład

WYKŁADOWCA

kuc-michalska

Dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska

Dr n. med. Małgorzata Kuc-Michalska Absolwentka studiów stomatologicznych na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, które ukończyła w 1993 roku. Pierwszy stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej uzyskała w 1996 roku, drugi – w 1999 roku. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 1999 roku prowadzi wykłady z ortodoncji w Podyplomowym Studium Ortologopedii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem stowarzyszeń ortodontycznych: Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS, PTO oraz EOS. Od 2009 roku wygłasza prezentacje i wykłady, jak również publikuje artykuły naukowe. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nieoperacyjnego, ortopedycznego leczenia wad szkieletowych, dojrzałości szkieletowej i jej wpływu na wyniki leczenia oraz zastosowania szybkiej ekspansji szczęki w leczeniu szczękowo- -ortopedycznym dzieci, młodzieży i dorosłych.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

 Hotel Agit

Adres: Wojciechowska 29, 20-704 Lublin

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: kursy@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika/data kursu/nazwisko wykładowcy/ NIP gabinetu

Koszt kursu obejmuje:

 • wykład
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • materiały kursowe (notes, długopis)

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Ważne: 50% procent zniżki dla lekarzy pracujących na Akademiach Medycznych oraz będących w trakcie specjalizacji.

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved