Olsztyn | 13 maja 2022

DR MAŁGORZATA KUC-MICHALSKA

PRZECIWDZIAŁANIE EKTOPOWEMU PRZEMIESZCZENIU SIEKACZY I KŁÓW ORAZ LECZENIE EKTOPOWO POŁOŻONYCH ZĘBÓW

Do kursu zostało:

Data:
13 maja 2022

Cena:
1890 pln (nocleg + kolacja)

990 pln (udział w kursie)

Punkty
edukacyjne: 5

Miasto:
Olsztyn

TEMATYKA KURSU

Leczenie różnego rodzaju zaburzeń zębowych stanowi nieodłączną część codziennej pracy lekarza ortodonty. W początkowej fazie uzębienia mieszanego t.j. u dzieci pomiędzy 5 a 10 rokiem życia, dobrze monitorowana wymiana uzębienia mlecznego na stałe, dzięki odpowiednio dobranym badaniom radiologicznym, pozwala nam ortodontom, zauważyć początek powstawania wielu zaburzeń zębowych. Dzięki temu możemy ustrzec naszych pacjentów między innymi przed dalszym rozwojem ektopowego wyrzynania siekaczy i kłów. Im starszy pacjent dociera po raz pierwszy do gabinetu ortodontycznego, tym więcej problemów trzeba rozwiązać jednocześnie lub po kolei, aby zakończyć jego leczenie pełnym sukcesem.

Celem kursu jest przedstawienie leczenia własnych przypadków ektopowo położonych siekaczy i klów oraz wskazanie algorytmów postępowania diagnostyczno-terapeutycznego, do których powstania doprowadziły wieloletnie doświadczenia kliniczne wykładowcy.

AGENDA GODZINOWA

09.00 – 9.30 Rejestracja
09.30 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Dyskusja

WYKŁADOWCA

kuc-michalska

DR N. MED. MAŁGORZATA KUC-MICHALSKA

Absolwentka studiów stomatologicznych na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, które ukończyła w 1993 roku. Pierwszy stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej uzyskała w 1996 roku, drugi – w 1999 roku. W 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od 1999 roku prowadzi wykłady z ortodoncji w Podyplomowym Studium Ortologopedii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem stowarzyszeń ortodontycznych: Sekcji Ortopedii Szczękowej PTS, PTO oraz EOS.
Od 2009 roku wygłasza prezentacje i wykłady, jak również publikuje artykuły naukowe. Główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół nieoperacyjnego, ortopedycznego leczenia wad szkieletowych, dojrzałości szkieletowej i jej wpływu na wyniki leczenia oraz zastosowania szybkiej ekspansji szczęki w leczeniu szczękowo-ortopedycznym dzieci, młodzieży i dorosłych.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

Tiffi Boutique Hotel

Adres: Żeglarska 7, 10-160 Olsztyn
Telefon: 89 651 97 97

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: bmilosz@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved