KRAKÓW | 2-3 Grudnia 2022

POWER 2 Reason 2022

POWER 2 Reason 2022

Do kursu zostało:

Data:
2-3 grudnia 2022

Cena:
 1890 pln

Punkty
edukacyjne: 10

Miasto:
Kraków

TEMATYKA

2 Grudnia 2022

Wady klasy II: od ortodoncji konwencjonalnej po nakładki i leczenie chirurgiczne

DR. DALIA LATKAUSKIENĖ

W okresie wzrostu pacjenta optymalne postępowanie w leczeniu wad klasy II powinno się zacząć od korygowania rozbieżności gnatycznej za pomocą aparatów czynnościowych. Nie mniej jednak do najbardziej zaznaczonych efektów leczenia aparatami czynnościowymi wciąż należą kompensacje zębowo-wyrostkowe, redukcja nagryzu poziomego i nasilenia wady. Ze względu na wątpliwy wpływ leczenia czynnościowego na wzrost kości i uzębienia, można zastosować dość podobną mechanikę w leczeniu zarówno osób rosnących jak i nierosnących.

Obecnie do leczenia wad klasy II preferuje się stosowanie aparatów wewnątrzustnych wymagających minimalnej współpracy ze strony pacjenta. Wykład będzie poświęcony zagadnieniom biomechaniki w leczeniu wad klasy II aparatem Herbsta w porównaniu z nakładkami stosowanymi jako jedyne rozwiązanie oraz ze skojarzonym wykorzystaniem obydwu aparatów.

Nawet najbardziej sprawne narzędzia ortodontyczne mogą jednak nie wystarczyć do skutecznego zakończenia terapii ciężkich wad klasy II, takiego które zapewniłoby optymalny stan tkankom twardym i miękkim. Niepowodzenia zwykle mają związek z granicami obwiedni lub nieodpowiednią biomechaniką.

Rozważanie leczenia chirurgicznego jako wysoce uzasadnionej opcji leczenia wady klasy II powinno wynikać z odpowiedzi na następujące pytania: 1) Czy pacjent oczekuje poprawy w zakresie estetyki twarzy? Za kandydatów do operacji należy uznać pacjentów, którzy nie są szczególnie zainteresowani estetyką twarzy, jednak mogą doznać pogorszenia wyglądu twarzy po kamuflażu ortodontycznym. 2) Czy można uzyskać odpowiednią korektę ortodontyczną bez naruszania obwiedni? 3) Czy leczenie chirurgiczne może prowadzić do znacznego skrócenia czasu leczenia? 4) Czy pacjent współpracuje? 5) Czy leczenie chirurgiczne zapewni wyraźne korzyści w porównaniu z kamuflażem? Część wykładu zostanie poświęcona chirurgicznym przypadkom klasy II i sposobom odróżniania ich od pacjentów, którzy mogą odnieść korzyść z kamuflażu ortodontycznego.

2 Grudnia 2022

Ortodontyczne wyzwania stawiane przez pacjentów chirurgicznych.

Błędy ortodontyczne popełniane przed zabiegami szczękowo-twarzowymi i po nich

DR. GUIDO SAMPERMANS

W ramach kursu omówione zostanie diagnozowanie, planowanie leczenia oraz postępowanie ortodontyczne przed i po leczeniu chirurgicznym w ramach prowadzenia przypadków ortodontyczno-ortognatycznych. To unikatowe podejście do leczenia ortodontyczno-chirurgicznego koncentruje się na optymalnej funkcji zwarcia, stawów i dróg oddechowych, a także zwraca uwagę na optymalny estetycznie wynik w zakresie rysów twarzy. Dr Sampermans przedstawi kryteria skutecznego leczenia okluzji, korygowania szczegółów oraz osiągania satysfakcjonujących wyników w zakresie okluzji i rysów twarzy. Omówi 40 często popełnianych błędów związanych z postępowaniem ortodontycznym poprzedzającym operację i następującym po niej, a także przedstawi wskazówki i sposoby unikania błędów na podstawie przypadków.

Cele kursu

• Diagnozowanie i planowanie leczenia u pacjenta chirurgicznego
• Klasyczna cefalometria tkanek twardych w porównaniu z cefalometrią tkanek miękkich
• Strategiczne wymogi dla wstępnej dokumentacji medycznej
• Podejście zespołowe: klucz do sukcesu w leczeniu skojarzonym
• Klasa III: kamuflaż, czy operacja – przypadki z pogranicza
• Prawidłowa pozycja dolnego siekacza dla optymalnej estetyki
• Zgryz otwarty: podejście chirurgiczne
• Tork siekaczy górnych
• Ortodoncja po operacji

3 Grudnia 2022

Modyfikowanie wzrostu środkowego piętra twarzy i żuchwy w leczeniu ortopedycznym wad kl. III i kl. II

DR. HUGO DE CLERCK

Pod działaniem dużych, zmiennych sił, minipłytki są bardziej wytrzymałe niż miniśruby. Dlatego można je wykorzystywać do przykładania międzyszczękowych ortopedycznych sił trakcyjnych. U rosnących pacjentów wyciągi klasy III można rozpinać pomiędzy słupkami opartymi na minipłytkach umieszczonych odpowiednio na wyrostkach jarzmowych szczeki i w okolicy kłowej żuchwy. Jaki schemat biomechaniczny, jaki harmonogram obciążania zaczepów należy zastosować? W jakim wieku najlepiej zadziałać? Czy potrafimy stymulować, ograniczać, względnie przekierować wzrost szczeki lub żuchwy? Wyniki ciągłego leczenia
wyciągami z wykorzystaniem kotwionych w kości zaczepów zostaną omówione w oparciu o obrazowanie CBCT wykonane w punkcie T1 i T2 nałożone względem przedniego odcinka podstawy czaszki, w tym również u pacjentów rozszczepowych. Wyniki zostaną porównane z grupa kontrolna oraz wynikami leczenia ortopedycznego z użyciem maski twarzowej stosowanej w kombinacji z RPE albo bez RPE. W leczeniu ortopedycznym wad klasy II można stosować aparaty czynnościowe w celu pobudzania wzrostu żuchwy i hamowania doprzedniego wzrostu szczeki. Uzyskiwane wówczas wyniki maja jednakże
postać znacznych zmian zębowo-wyrostkowych i jedynie niewielkich modyfikacji wzrostu. Zakotwienie
z użyciem minipłytek można wykorzystać, by zminimalizować wychylenie dolnych siekaczy i zwiększyć
zmiany zależne od wzrostu, zwłaszcza w żuchwie.

AGENDA

Wkrótce..

WYKŁADOWCY

ZDJECIE DALI

DR. DALIA LATKAUSKIENĖ

Dalia Latkauskienė uzyskała dyplom cum laude na Wydziale Lekarskodentystycznym Kowieńskiego Uniwersytetu Medycznego, w 1999 r. Następnie odbyła studia podyplomowe w dziedzinie ortodoncji na tej samej uczelni. W 2002 r. uzyskała dyplom specjalisty ortodonty z wyróżnieniem. Dalia Latkauskiene otworzyła przewód doktorski w 2004 r., a także pracowała jako wykładowca programów kształcenia podyplomowego w dziedzinie ortodoncji w latach 2006-2007. Obroniła pracę doktorską „Herbst- effects on jaws and dental arches in growing  Class II patients“ (Szczękowy i zębowy efekt Herbsta u rosnących pacjentów z wadami kl. II) w 2013 r. Dalia Latkauskienė jest obecnie nauczycielem akademickim w programie kształcenia podyplomowego w dziedzinie ortodoncji na Litewskim Uniwersytecie Nauk o Zdrowiu.

deClerk

DR. HUGO DE CLERCK

Absolwent studiów podyplomowych w dziedzinie ortodoncji na Uniwersytecie w Gandawie. Doktoryzował sie w 1986. Obecnie prowadzi prywatna praktykę w Brukseli. W latach 1989 – 2006 był Profesorem i Kierownikiem Zakładu Ortodoncji na
Uniwersytecie Katolickim w Louvain. Obecnie pracuje jako Adjunct Professor na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill. Otrzymał nagrodę Dewell Award miesiecznika AJO-DO w 2011 r. oraz Nagrode im. Jacoba A. Salzmanna przyznawaną przez AAO w 2019 r. Jest byłym Prezydentem Belgijskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz posiada tytuł Fellow of the Royal College of Surgeons of England. Do jego głównych zainteresowań naukowych należą zakotwienie szkieletowe, biomechanika
i ortopedia. Odwiedził wiele krajów z wykładami poświęconymi tym zagadnieniom.

lic-guido-sampermans-smallx

DR. GUIDO SAMPERMANS

Prowadzenie prywatnej praktyki ortodontycznej rozpoczął w 1986 r. otwierając gabinet w Belgii, a w 1997 r. w Heinsbergu w Niemczech. W latach 2003-2010 r. miał również prywatny gabinet ortodontyczny w Maastricht w Holandii, w 2010 r. powstał kolejny w Echt. Jego praktyka to sztuka ortodoncji w czystej postaci opierająca się na progresywnych konceptach dotyczących obsługi i wydajności najnowszych osiągnięć cyfrowych. Od ponad 15 lat w Europie i na całym świecie naucza filozofii leczenia ortodontycznego i zarządzania praktyką ortodontyczną. Dodatkowo, prowadzi mikroseminaria na temat zamków samoligaturujących, klejenia pośredniego, technologii 3D wspieranej komputerowo i nowoczesnego zarządzania gabinetem ortodontycznym. Od 2003 r. wystąpił jako wykładowca na ponad 30 kongresach ortodontycznych. Pracuje z aktywnymi zamkami samoligaturującymi od 2003 r. kończąc leczenie ponad 5000 przypadków. Dr Sampermans jest także gościnnym wykładowcą na studiach podyplomowych Uniwersytetu Regensburg w Niemczech i wykładowcą ZAFI-Institut w Wiedniu.

DODATKOWE INFORMACJE

Hotel Sheraton Grand Kraków

Adres: ul. Powiśle 7,  31-101 Kraków
Telefon: 12 662 10 00

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: bmilosz@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika/data kursu/nazwisko wykładowcy/ NIP gabinetu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)
  • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved