Poznań | 14 kwietnia 2018

dr Paolo Manzo

LECZENIE ORTODONTYCZNE W INTERDYSCYPLINARNYM PODEJŚCIU DO ESTETYCZNEGO I FUNKCJONALNEGO ODTWORZENIA ZWARCIA.

Do kursu zostało:

Data:
14 kwietnia 2018

Cena:
600 pln

Punkty
edukacyjne: 7

Miasto:
Poznań

Hotel
IBB Andersia

Tłumaczenie
Symultaniczne

ZAKRES MERYTORYCZNY

  1. Wskazówki i podpowiedzi na temat finishingu
  2. Innowacyjny schemat postępowania oparty na prostej indywidualizacji torku, umożliwiający  sprawne leczenie pacjentów z różnymi wadami
  3. Zalety łączenia preskrypcji zróżnicowanych pod względem torku z aparatami charakteryzującymi się niskim tarciem. Takie postępowanie pomoże w uzyskaniu ekspresji torku już w środkowej fazie leczenia oraz w uniknięciu doginania drutów w okresie finishingu (które grozi zaburzeniem równowagi zwarcia). Takie podejście do kontroli torku pozwala na optymalizację finishingu, stosunków zwarciowych oraz wyników estetycznych. Oprócz tego wynikające stąd skrócenie czasu leczenia może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia terapii oraz relacji z pacjentem.
  4. Faza finishingu jest najbardziej delikatną i złożoną częścią leczenia ortodontycznego. Panowanie nad torkiem ma krytyczne znaczenie dla finishingu, gdyż decyduje o uzyskaniu właściwego nagryzu poziomego i pionowego oraz dobrego wyniku estetycznego. Ma ono również wpływ na kształtowanie estetyki uśmiechu oraz stabilności wyniku leczenia.

„Dla szeregu pacjentów kluczem do powodzenia leczenia stomatologicznego i ortodontycznego jest ocena interdyscyplinarna. Znaczny odsetek pacjentów zgłaszających się do leczenia ortodontycznego z wadami zgryzu, nieprawidłowościami kształtu, wielkości i liczby zębów lub też z prostymi bądź złożonymi przypadkami zatrzymania zębów albo z chorobami przyzębia – bezwzględnie wymaga podejścia interdyscyplinarnego. U takich pacjentów, dzięki łączeniu perspektywy ortodontycznej z opcjami estetycznej i funkcjonalnej odbudowy pośredniej i bezpośredniej oraz z terapią chirurgiczną i periodontologiczną, możliwe staje się trafne sformułowanie diagnozy i planu leczenia. Następnie przeprowadzenie skutecznej i zindywidualizowanej terapii zgodnej z potrzebami i życzeniami pacjenta. W ramach kursu przedstawione będą sposoby wybierania skutecznych strategii leczenia ortodontycznego oparte na rozważaniu opcji działań interdyscyplinarnych.” 

dr Paolo Manzo

AGENDA GODZINOWA

 8.30-9.00 Rejestracja
 9.00-10.30 Mikroestetyczna analiza uzębienia 
 Rozbieżności rozmiarów zębów (Bolton) i anomalie kształtu
Jak ustawiać zęby w przygotowaniu do bezpośredniej lub pośredniej odbudowy estetycznej
Cyfrowe planowanie interdyscyplinarne
Diagnoza i plan leczenia w hipodoncji górnego bocznego siekacza:
– Zamknięcie przestrzeni
– Odtworzenie przestrzeni.
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-12.30   Zamykanie przestrzeni w odcinkach bocznych
Odtwarzanie przestrzeni w odcinkach bocznych
Korekta wymiaru pionowego w odcinkach bocznych: wtłaczanie trzonowców
12.30-13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Prostowanie trzonowców
Aspekty biomechaniczne oraz układy sił występujące w omawianych przemieszczeniach
Jak optymalizować planowane przemieszczenia i ograniczyć ruchy niepożądane
Tymczasowe zakotwienie szkieletowe (TAD) stosowane dla optymalizacji biomechaniki – zalety
15.00-15.30 Przerwa kawowa
15.30-17.40 Algorytm orto-perio:Najważniejsze czynniki diagnostyczne i terapeutyczne:
– Możliwości postępowania ortodontycznego u pacjentów periodontologicznych
– Możliwości periodontologiczne u pacjentów ortodontycznych
– Decyzje terapeutyczne u pacjentów periodontologicznych

WYKŁADOWCA

ao_wykladowcy_www-bg-paolo

dr Paolo Manzo

Dr Manzo otrzymał dyplom lekarza dentysty (DDS) z wyróżnieniem w 1997 r., a następnie ukończył podyplomowe studia ortodontyczne (MSc), również z wyróżnieniem na Uniwersytecie Neapolitańskim im. Fryderyka II. W 2007 r. obronił doktorat w dziedzinie nauk stomatologicznych w Zakładzie Ortodoncji Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Fryderyka II.

Dr Manzo posiada certyfikat Italian Board of Orthodontics (IBO) oraz piastuje profesurę na Uniwersytecie Neapolitańskim im. Fryderyka II.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

IBB Andersia Hotel ****

Adres: Plac Andersa 3, 61-894 Poznań
Telefon: +61 667 80 00

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: azajac@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)
  • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Ważne: 50% procent zniżki dla lekarzy pracujących na Akademiach Medycznych oraz będących w trakcie specjalizacji.

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved