POZNAŃ | 19-20 maja 2023

DR MARINO MUSILLI | DR ROBERTO CIARLANTINI

BIOMECHANIKA DLA INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ ORTODONTYCZNYCH

Do kursu zostało:

Data:
19-20 maja 2023

Cena:
2500 PLN

Punkty
edukacyjne: 11

Miasto:
Poznań

TEMATYKA KURSU

Systemy w technice łuku prostego lub nakładki są w pewnym stopniu skuteczne w wielu przypadkach leczenia ortodontycznego, jednak czasem dochodzi do nieprzewidzianych przemieszczeń, a my szybko pojmujemy, że nasza strategia okazała się zupełnie niesprawna. Trudności często wynikają z nieprecyzyjnej diagnozy, niepełnej znajomości biomechaniki oraz nieodpowiedniej konfiguracji aparatu ortodontycznego. W czasie pierwszego dnia kursu omówimy okluzogramy oraz ich wykorzystanie tak w celu korygowania diagnozy jak i w tworzeniu odpowiedniego planu leczenia wraz z biomechaniką. Omówimy przypadki, w których cementowanie aparatu na wszystkich zębach od samego początku nie jest wskazane i rozważymy, jak w takich przypadkach odpowiednio podzielić aparat na część aktywną i pasywną. Zostaną omówione przykłady wykonywanych indywidualnie aparatów dodatkowych znajdujących zastosowanie w trudnych przypadkach oraz zobaczymy, jak je odpowiednio aktywować. Celem kursu jest przedstawienie sposobów na skuteczne prowadzenie złożonych przypadków ortodontycznych oraz ułatwienie słuchaczom wybór właściwych strategii od początku leczenia. W czasie drugiego dnia odbędzie się sesja warsztatowa, na której uczestnicy będą mogli skonstruować takie indywidualne aparaty pomocnicze i osobiście przekonać się o zwiększeniu swoich umiejętności w pracy klinicznej. Nawet niewielkie błędy w konstrukcji lub aktywacji tych aparatów nie pozwolą na uzyskanie optymalnego wyniku leczenia ortodontycznego.

AGENDA

Dzień 1

08.30 – 09.00 Rejestracja
09.00 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.30 Wykład
13.30 – 14.30 Lunch
14.30 – 16.30 Wykład
16.30 – 17.30 Dyskusja

Dzień 2

09.00 – 11.00 Warsztaty
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.30 Warsztaty
13.30 – 14.30 Lunch
CIARLANTINI-27

DR ROBERTO CIARLANTINI

Roberto Ciarlantini urodził się we Włoszech, w Recanati w 1964 r. i uzyskał tytuł MSD z wyróżnieniem na Uniwersytecie w Bolonii w 1989 r. Kształcenie w zakresie ortodoncji odbył w Danii, na Uniwersytecie w Aarhus, pod kierunkiem prof. Birte Melsen. Jest członkiem EOS, SIDO, SIBOS and AIOL. Jest autorem wykładów wygłaszanych w kraju i za granicą oraz publikacji w szeregu międzynarodowych pism ortodontycznych (American Journal of Orthodontics, Journal of Clinical Orthodontics, European Archive of Pediatric Dentistry). Od 2018 r. jest wymieniany w American Board of Orthodontics Reading List od 2018 r. W 2006 r. otrzymał nagrodę od Włoskiego Towarzystwa Ortodontycznego i w 2012 r. został finalistą nagrody Young Chel Park w czasie World Implant Orthodontic Congress w Sidney. W 2020 r. znalazł się wśród zaproszonych wykładowców na kongresie American Association of Orthodontists w Atlancie. Do jego głównych zainteresowań należą biomechanika, zakotwienie szkieletowe, leczenie interdyscyplinarne, oraz ortodoncja lingwalna (uzyskał certyfikację w zakresie systemów lingwalnych IncognitoTM i AliasTM). Od 1991 r. prowadzi w Recanati gabinet prywatny, zajmując się wyłącznie ortodoncją. Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej www.studiociarlantini.it

musilliphoto2

DR MARINO MUSILLI

W 1987 r. uzyskał dyplom Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu w Neapolu. W 1993 r. ukończył studia podyplomowe w Ośrodku Specjalizacyjnym Ortodoncji i Ortognatyki Uniwersytetu w Neapolu. W latach 1994 – 1996 zajmował stanowisko profesora w tymże ośrodku. W latach 2008 – 2011 był wykładowcą w „International Short Term Program” na Królewskim Kolegium Stomatologicznym w Aarhus (Dk), pod kierunkiem Prof. Birte Melsen. Dyrektor naukowy oraz wykładowca w programie Master II stopnia (Uniwersytet Turyński): Kliniczne prowadzenie złożonych przypadków ortodontycznych (2015-2016). Prezydent Włoskiego Towarzystwa Biomechaniki w Ortodoncji i Technice Łuków Segmentowych (SIBOS) (2016-2018). Nauczyciel ATHENEA Dental Institute w Barcelonie i Rzeszowie afiliowanego przy Uniwersytecie San Jorge w Saragossie. Przedstawił wiele prac na krajowych i międzynarodowych kongresach. Prowadzi praktykę prywatną zajmując się wyłącznie ortodoncją (Neapol i Salerno). Zagadnienia: Ortodoncja labialna i lingwalna, biomechanika, tymczasowe aparaty kotwiące (TAD), ortodoncja oparta na stałych aparatach bezzamkowych.

INFORMACJE DODATKOWE

CITY PARK HOTEL & RESIDENCE

Adres: Wyspiańskiego 26, 60-751 Poznań
Telefon: +48 600 019 700
Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved