Praga | 6-7 grudnia 2019

Dr Hugo de Clerk, dr Cesare Luzi, Dr Paolo Manzo

POWER 2 REASON. CAN WE MODIFY FACIAL GROWTH? ADULT INTERDYSCYPLINARY TREATMENT.

Do kursu zostało:

Data:
6-7 grudnia 2019

Cena :
1500 pln

Miejsce:
Praga

ZAKRES MERYTORYCZNY

Dr Cesare Luzi:

 • Orthodontic treatment of the adult patient with compromised dentition
 • Orthodontics as a tool to eliminate prosthetic needs
 • Orthodontics as a tool to make implantology and prosthetics possible

Dr Paolo Manzo:

 • Orthodontic interdisciplinary treatment of dental size and shape anomalies
 • Orthodontic and periodontal-esthetic/prosthetic management of the anterior and posterior areas (agenesis-gummy smile-intrusion-space opening/space closure)
 • Orthodontic treatment and periodontal remodeling – A new esthetic single tooth-targeted approach with TADs
 • Digital workflow in the interdisciplinary planning

Dr Hugo De Clerck:

 • Non-compliance upper molar distalization.
 • Molar distalization: en masse or sliding mechanics? Vertical control and transverse changes.
 • Bone anchored class III orthopedics: timing and indications.
 • Comparison face mask-bone anchored orthopedics. Fixed appliance and long-term retention protocol after orthopedics.
 • Outcome of Class III orthopedics in non-cleft and cleft patients: skeletal, dento-alveolar and soft tissue changes.
 • Placement and removal of miniplates: surgical procedure. Post-surgical follow-up: patients instructions, loading protocol.

AGENDA GODZINOWA

6 GRUDNIA

9.00-12.30 Workshops
12.30-13.30 Lunch
13.30-18.00 Workshops
19.00-23.00 Dinner

7 GRUDNIA

9.00-12.30 Workshops
12.30-13.30 Lunch
13.30-18.00 Workshops

WYKŁADOWCA

deClerk

Dr Hugo de Clerk

Dr Hugo de Clerk jest absolwentem studiów podyplomowych w dziedzinie ortodoncji na Uniwersytecie w Gandawie. Doktoryzował się w 1986. Prowadzi prywatna praktykę w Brukseli. W latach 1989 – 2006 był Profesorem i Kierownikiem Zakładu Ortodoncji na Uniwersytecie Katolickim w Louvain. Obecnie pracuje jako Adjunct Professor na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill. Jest byłym Prezydentem Belgijskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz posiada tytuł Fellow of the Royal College of Surgeons of England. Do jego głównych zainteresowań naukowych należą zakotwienie szkieletowe, biomechanika i ortopedia, co stało się tematem jego wykładów wygłaszanych w wielu krajach świata.

Luzi

Dr Cesare Luzi

Dr Cesare Luzi Dyplomata European Board of Orthodontics, wykładowca akademicki na uniwersytetach Aarhus w Danii i Ferrara we Włoszech. Absolwent Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie. Specjalizację w ortodoncji uzyskał na Uniwersytecie Aarhus w Danii pod kierownictwem profesor Birte Melsen.

Specjalizuje się w zagadnieniach zakotwienia i stosowania mini-implantów w ortodoncji. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Publikuje i prowadzi wykłady na całym świecie. Autor dwóch książek o tematyce ortodontycznej.

Manzo

Dr Paolo Manzo

Dr Paolo Manzo Otrzymał dyplom lekarza dentysty (DDS) z wyróżnieniem w 1997 r., a następnie ukończył podyplomowe studia ortodontyczne (MSc), również z wyróżnieniem na Uniwersytecie Neapolitańskim im. Fryderyka II w 2007 r. obronił doktorat w dziedzinie nauk stomatologicznych w zakładzie Ortodoncji Uniwersytetu Neapolitańskiego im. Fryderyka II.

Dr Manzo posiada certyfikat Italian Board of Ortodontics (IBO) oraz piastuje profesurę na Uniwersytecie Neapolitańskim im. Fryderyka II.Prowadzi wykłady na całym świecie.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

Carlo IV, The Dedica Anthology, Autograph Collection

Adres: Senovážné nám. 13/991, 110 00 Nové Město, Czechy

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: kursy@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika/data kursu/nazwisko wykładowcy/ NIP gabinetu

Koszt kursu obejmuje:

 • wykład
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • materiały kursowe (notes, długopis)
 • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved