Rzeszów | 31 maja 2019

Jakub Malinowski

Wczesne leczenie ortodontyczne, czyli na co należy zwracać uwagę u dzieci w okresie uzębienia mieszanego

Do kursu zostało:

Data:
31 maja 2019

Cena :
950 pln

Punkty
edukacyjne: 7

Miejsce:
Rzeszów

ZAKRES MERYTORYCZNY

Diagnostyka pacjenta w okresie przejściowym, między uzębieniem mlecznym a mieszanym:

 • Kontrola toru oddychania, język i sposób połykania
 • Stan i czynność mięśni okołoustnych
 • Staw skroniowożuchwowy i mięśnie żujące
 • Diagnostyka uzębienia (zaburzenia strzałkowe, poprzeczne, pionowe)
 • Badania dodatkowe: symetria twarzy, stan przyzębia i zębów, nawyki i parafunkcje
 • Analiza modeli, fotografii, badanie rentgenologiczne

Problemy ortodontyczne występujące w trakcie wczesnego leczenia ortodontycznego:

 • Liczba i położenie zębów (hipo i hiperdoncja, zęby zatrzymane, ankyloza zębów mlecznych, wyrzynanie ektopowe)
 • Kontrola odpowiedniej ilości miejsca w łuku zębowym; stłoczenia i zwężenie łuku zębowego
 • Szkodliwe nawyki: ssanie palca, tłoczenie języka, oddychanie przez usta, bruksizm, wady wymowy
 • Diagnostyka i postępowanie z nieprawidłowym przyczepem wędzidełka oraz przy zaburzeniach wyrzynania zębów
 • Zaburzenia poprzeczne: zgryz krzyżowy przedni, symetryczne zwężenie górnego łuku zębowego lub szczęki
 • Asymetryczne zwężenie górnego łuku, nadmierne poszerzenie dolnego łuku zębowego
 • Postępowanie w zaburzeniach strzałkowych wady klasy II i klasy III
 • Wady pionowe, zgryzy otwarte i zgryzy głębokie

Aparaty i sposoby postepowania w leczeniu interceptywnym:

 • bi –helix, TPA, zapory dla języka, aparaty do szybkiego poszerzania szwu podniebiennego (RME, aparat Haasa), maska Delaire`a, równia pochyła, aparat Crozata, płytka Schwarza, płytka Nance`a, płytki nagryzowe, utrzymywacze przestrzeni, lip-bumper, aparaty czynnościowe:
  bbionator, twin-block, częściowe aparaty stałe: 2×4, łuk utility wg Rickettsa, aparat Herbsta, sprężyna Schuberta, headgear

AGENDA GODZINOWA

31 MAJA

8.30-9.00 Rejestracja
9.00-10.30 Wykład
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-12.30 Wykład
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Wykład
15.00 -15.30 Przerwa kawowa
15.30 -17.40 Wykład

WYKŁADOWCA

ao_wykladowcy_www-bg-malinowski

Dr n. med. Jakub Malinowski

Dr n. med. Jakub Malinowski Ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu w 1988 r., uzyskując dyplom lekarza stomatologa. W 1989 r. wyjechał do RFN, gdzie pracował jako lekarz stomatolog i ortodonta. W 1996 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych przed komisją fakultetu medycznego Akademii Medycznej w Szczecinie. Po powrocie do Polski, w latach 1998-2004, pracował jako rezydent w Zakładzie i Katedrze Ortodoncji Akademii Medycznej
we Wrocławiu, odbywając szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji. W 2004 r. zdał egzamin specjalizacyjny przed komisją Centrum Kształcenia Wyższych Kadr Medycznych pod przewodnictwem prof. dr hab. G. Śmiech-Słomkowskiej i uzyskał tytuł specjalisty ortodonty. Dr Jakub Malinowski opublikował liczne artykuły w prasie fachowej, tłumaczy literaturę fachową na język polski, wygłasza referaty na kongresach naukowych i organizuje kursy szkoleniowe dla lekarzy ortodontów, lekarzy stomatologów i asystentek ortodontycznych. Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw ortodontycznych.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

 Grand Hotel Boutique

Adres: Księdza Feliksa Dymnickiego 1a, 35-030 Rzeszów

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: kursy@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika/data kursu/nazwisko wykładowcy/ NIP gabinetu

Koszt kursu obejmuje:

 • wykład
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • materiały kursowe (notes, długopis)

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Ważne: 50% procent zniżki dla lekarzy pracujących na Akademiach Medycznych oraz będących w trakcie specjalizacji.

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved