SOPOT | 18 listopada 2022

DR BJÖRN LUDWIG

BŁĘDY I NIEPOWODZENIA W ORTODONCJI — JAK JE WYKRYĆ, JAK ROZWIĄZAĆ

Do kursu zostało:

Data:
18 listopada 2022

Cena:
1200 PLN

Punkty
edukacyjne: 5

Miasto:
Sopot

TEMATYKA

Na końcu specjalistycznego kształcenia ortodontycznego, następującego po poznaniu pewnych podstaw stomatologii i ortodoncji, bywamy przekonani, że da się uniknąć poważnych błędów diagnostycznych i terapeutycznych. Jednak po kilku latach pracy w ortodoncji nasza optyka ulega zmianie i nabieramy przekonania, że w naszej pracy nie ma nic prócz błędów i problemów. Możemy szczególnie często obserwować zrzucanie zamków, uszkodzenie aparatów retencyjnych, czy frustrujące wyniki leczenia, w tym nawroty. Problem nasila się tym bardziej, że ostatnio rośnie liczba trudnych przypadków w gabinetach ortodontycznych, tzn. pacjentów którzy nie zgłaszają się z powodu łagodnego stłoczenia. Dziś nasza działalność obejmuje poważne wady zębowe i gnatyczne, w tym przypadki mnogiej hipodoncji, transpozycji zębów, poważnych anomalii szkieletowych, dorosłych do skojarzonego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego, przypadki z zakresu chirurgii jamy ustnej, a do tego zadania przedprotetyczne.

Dr Björn Ludwig zajmie się najczęstszymi i najpoważniejszymi problemami i błędami, których doświadczył w czasie ostatnich 15 lat. Przedstawi strategie i rozwiązania służące unikaniu błędów. Przykłady błędów zostaną omówione na podstawie aktualnej literatury oraz w ramach intensywnej dyskusji ze słuchaczami.

AGENDA

09.00 – 9.30 Rejestracja
09.30 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Dyskusja

WYKŁADOWCA

Ludwig_Bjoern-4C_2015

DR BJÖRN LUDWIG

Dr Björn Ludwig prowadzi prywatną praktykę ortodontyczną w Traben-Trarbach, w Niemczech. Pracuje jako Assistant Professor na Uniwersytecie w Homburgu w Kraju Saara, w Zakładzie Ortodoncji. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zakotwienia szkieletowego oraz obrazowania 3D. Opublikował ponad 200 artykułów na tematy kliniczne i naukowe w pismach recenzowanych oraz jest redaktorem trzech pozycji książkowych. Jest redaktorem naczelnym periodyku wydawnictwa Quintessenz “Kieferorthopädie” (Ortodoncja). Jest również współredaktorem Journal of Clinical Orthodontics. Jest aktywnym członkiem German Board of Orthodontics. Jest byłym prezydentem European Begg Society.

HOTEL

 Hotel Marriott

Adres: Bitwy pod Płowcami 59, 81-731 Sopot
Telefon: +48 587666000

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: psobczak@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)
  • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved