Sopot | 6-7 kwietnia 2018

dr Mauricio González Balut

SKUTECZNE I NOWOCZESNE LECZENIE ORTODONTYCZNE

Do kursu zostało:

Data:
6-7 kwietnia 2018

Cena:
1 200 pln

Punkty
edukacyjne: 14

Miasto:
Sopot

Hotel
Sofitel Grand

Tłumaczenie
Symultaniczne

ZAKRES MERYTORYCZNY

Leczenie ortodontyczne u pacjentów z chorobami przyzębia:

 • trudności i problemy występujące u pacjentów
 • błędne teorie na temat leczenia pacjentów
 • wyniki badań oraz rekomendacje leczenia

Definitywne leczenie ortodontyczne dla pacjentów
z dysfunkcją stawów skroniowo-żuchwowych

 • geneza i rodzaje problemów
 • sposoby diagnozowania i leczenia dysfunkcji stawów
 • koncepcje i sposoby rozwiązań problemu
 • definitywna i nieinwazyjna terapia oparta na dowodach

Przygotowanie ortodontyczne do chirurgicznej korekty gnatycznych wad klasy III 

 • wyzwania jakie stoją przed przygotowaniem do operacji
 • precyzyjne określenie efektu chirurgicznego
 • wykorzystanie komputerowego programu cefalometrycznego, jako doskonałego narzędzia do  wizualizacji celu leczenia i planowania i chirurgicznego

Przygotowanie ortodontyczne do chirurgicznej korekty gnatycznych wad klasy II

 • diagnoza jako kluczowy aspekt leczenia ciężkich wad klasy II
 • planowanie chirurgiczne jako podstawa osiągnięcia najlepszych wyników estetycznych i czynnościowych a także ich stabilności
 • wykorzystanie komputerowego programu cefalometrycznego
  w leczeniu pacjentów z wadą II klasy

Aparaty i mechanika do dystalizacji w szkieletowych
wadach klasy II

 • kryteria doboru i zastosowanie kliniczne aparatów służących
  do dystalizacji
 • kwalifikacja pacjentów do odpowiedniego leczenia jako konieczny czynnik do uniknięcia niepożądanych wyników terapii
 • retencja zdystalizowanych bocznych zębów, jako niezbędny element dalszego leczenia korygującego wadę klasy II

Korygowanie jedno- i obustronnego zgryzu krzyżowego z wykorzystaniem kortykotomii

Przyspieszone leczenie ortodontyczne
z wykorzystaniem kortykotomii

 • Zastosowanie kortykotomii
 • retrakcja przednich zębów z zastosowaniem zakotwienia szkieletowego u osób z protruzją obuszczękową
 • zamykanie niedogryzu w odcinku przednim
 • selektywne dekortykacje czy osteotomie wykonywane po przedsionkowej i podniebienno językowej stronie wyrostka wykorzystuje się jako wsparcie leczenia ortodontycznego

Ortodoncja w leczeniu interdyscyplinarnym 

AGENDA GODZINOWA

I dzień – 06 kwietnia – Piątek

 8.30 –   9.00 Rejestracja
 9.00 – 10.30 WYKŁAD
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30   WYKŁAD 
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 WYKŁAD
15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 17.40 WYKŁAD

II dzień – 07 kwietnia – Sobota

 9.00 – 10.30 WYKŁAD
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30   WYKŁAD 
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 WYKŁAD
15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 17.40 WYKŁAD

WYKŁADOWCA

ao_wykladowcy_www-bg-balut

dr Mauricio González Balut

Dr Mauricio González Balut ukończył studia chirurgii stomatologicznej na Intercontinental University w Mexico City w 1994r. Specjalizację z ortodoncji uzyskał na Loma Linda University w 1998r. Ukończył także szkolenie dotyczące ortodoncji i ortognatyki prowadzone przez dr Williama Arnetta w Santa Barbara w Kalifornii.

Wielokrotnie wyróżniany już od czasów studiów, członek międzynarodowych stowarzyszeń, laureat nagrody „Ambassador” American Association of Orthodontists. Profesor i wykładowca akademicki. Autor i recenzent książek i artykułów. Członek między innymi AAO, WFO, Asociación Dental Mexicana. Wykładowca o międzynarodowej sławie.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

Sofitel Grand Sopot ****

Adres: ul. Powstańców Warszawy 12/14, 81-718 Sopot
Telefon: +58 520 60 00

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: azajac@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

 • wykład
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • materiały kursowe (notes, długopis)
 • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Ważne: 50% procent zniżki dla lekarzy pracujących na Akademiach Medycznych oraz będących w trakcie specjalizacji.

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved