Sopot | 9 czerwca 2018

dr n. med. Jakub Malinowski

WCZESNE LECZENIE ORTODONTYCZNE, CZYLI NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ U DZIECI W OKRESIE UZĘBIENIA MIESZANEGO.

Do kursu zostało:

Data:
9 czerwca 2018

Cena:
450 pln

Punkty
edukacyjne: 7

Miasto:
Sopot

Hotel
Sofitel Grand

ZAKRES MERYTORYCZNY

Specyfika diagnostyki pacjenta w okresie przejściowym pomiędzy uzębieniem mlecznym a uzębieniem mieszanym:

 • kontrola toru oddychania
 • język i sposób połykania
 • stan i czynność mięśni okołoustnych
 • staw skroniowożuchwowy i mięśnie żujące
 • diagnostyka uzębienia (zaburzenia strzałkowe, poprzeczne, pionowe)
 • badania dodatkowe: symetria twarzy, stan przyzębia i zębów, nawyki i parafunkcje, osobowość
 • analiza modeli, fotografii, badanie rentgenologiczne

Problemy ortodontyczne występujące w trakcie wczesnego leczenia ortodontycznego:

 • liczba i położenie zębów (hipo i hiperdoncja, zęby zatrzymane, ankyloza zębów mlecznych, wyrzynanie ektopowe)
 • kontrola  odpowiedniej ilości miejsca w łuku zębowym; stłoczenia i zwężenie łuku zębowego
 • szkodliwe nawyki: ssanie palca, tłoczenie języka, oddychanie przez usta, bruksizm, wady wymowy
 • diagnostyka i postępowanie z nieprawidłowym przyczepem wędzidełka
 • diagnostyka i postępowanie w zaburzeniach wyrzynania zębów
 • zaburzenia poprzeczne: zgryz krzyżowy przedni, symetryczne zwężenie górnego łuku zębowego lub szczęki
 • asymetryczne zwężenie górnego łuku, nadmierne poszerzenie dolnego łuku zębowego
 • postępowanie w zaburzeniach strzałkowych  wady klasy II i klasy III
 • wady pionowe
 • zgryzy otwarte i zgryzy głębokie

Aparaty i sposoby postepowania w leczeniu interceptywnym:   bi –helix,  TPA, zapory dla języka, aparaty do szybkiego poszerzania szwu podniebiennego (RME, aparat Haasa), maska Delaire`a, równia pochyła,  aparat Crozata, płytka Schwarza,  płytka Nance`a, płytki nagryzowe,  utrzymywacze przestrzeni,  lip-bumper, aparaty czynnościowe:bbionator, twin-block, częściowe aparaty stałe: 2×4, łuk utility wg Rickettsa, aparat Herbsta, sprężyna Schuberta, headgear, .

Prezentacja przypadków klinicznych.

AGENDA GODZINOWA

 8.30 –   9.00 Rejestracja
 9.00 – 10.30 WYKŁAD
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30   WYKŁAD 
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 WYKŁAD
15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 17.40 WYKŁAD

WYKŁADOWCA

ao_wykladowcy_www-bg-malinowski

dr n. med. Jakub Malinowski

Dr n. med. Jakub Malinowski  ukończył studia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1989 wyjechał do RFN, gdzie pracował jako lekarz stomatolog i ortodonta. W roku 1996 uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej w Szczecinie. Po powrocie do Polski pracował w latach 1998-2004 w Zakładzie i Katedrze Ortodoncji Akademii Medycznej we Wrocławiu, odbywając szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie ortodoncji. W roku 2004 uzyskał tytuł specjalisty ortodonty. Dr Jakub Malinowski opublikował liczne artykuły w prasie fachowej, tłumaczy literaturę fachową na język polski, wygłasza referaty na kongresach naukowych i organizuje kursy szkoleniowe dla lekarzy ortodontów, lekarzy stomatologów i asystentek ortodontycznych. Jest członkiem polskich i zagranicznych towarzystw ortodontycznych.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

Sofitel Grand Sopot ****

Adres: ul. Powstańców Warszawy 12/14, 81-718 Sopot
Telefon: +58 520 60 00

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: azajac@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

 • wykład
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • materiały kursowe (notes, długopis)
 • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Ważne: 50% procent zniżki dla lekarzy pracujących na Akademiach Medycznych oraz będących w trakcie specjalizacji.

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved