Szczecin | 9 maja 2020

DR N. MED. AGNIESZKA PREDKO-ENGEL, DR N. MED. KRZYSZTOF DOWGIERD

LECZENIE ORTODONTYCZNO-CHIRURGICZNE WAD ZGRYZU. JAK PRZYGOTOWAĆ PLAN LECZENIA ORTODONTYCZNEGO? KARTA ORTOGNATYCZNA JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI W ZESPOLE

Do kursu zostało:

Data:
9 maja 2020

Cena:
950 pln
(750 pln dla członków PTO)

Punkty
edukacyjne: 7

Miasto:
Szczecin

TEMATYKA KURSU

 1. Przygotowanie planu leczenia ortodontycznego – czyli co jak zmierzyć?
 2. Opis wad kwalifikowanych do SARME lub segmentalnej osteotomii szczęki.
 3. Procedury dodatkowe – kortykotomia.
 4. Przygotowanie ortodontyczne do SARME i do segmentalnej osteotomii szczęki.
 5. Protokół leczenia chirurgicznego krok po kroku.
 6. Postępowanie pooperacyjne ortodontyczne.
 7. Postępowanie pooperacyjne chirurgiczne.
 8. Powikłania po leczeniu wynikające z:
  1. nieodpowiedniego przygotowania ortodontycznego,
  2. nieprawidłowego leczenia chirurgicznego.

Kurs skierowany do lekarzy ortodontów i chirurgów zajmujących się leczeniem zespołowym pacjentów z wadami twarzowo zgryzowymi. Uczestnik na kursie zdobędzie wiedzę dotyczącą kwalifikacji pacjentów do leczenia wad zgryzu od strony chirurgicznej i ortodontycznej, zapozna się ze specyfiką przygotowania do leczenia i prowadzenia pacjentów po zabiegach operacyjnych.

AGENDA GODZINOWA

08.30 – 9.00 Rejestracja
09.00 – 10.30 Wykład
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30 Wykład
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Wykład
15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 17.40 Wykład / dyskusja

WYKŁADOWCA

Dowgierd

DR N. MED. KRZYSZTOF DOWGIERD

W 2007 r. ukończył specjalizację, a później szkolił się z zakresu chirurgii: czaszkowo-twarzowej, wad twarzowo-zgryzowych, onognatycznej i rekonstrukcyjnej. W 2008 roku założył i objął kierownictwo w Centrum Leczenia Wad Twarzoczaszki u Dzieci i Młodzieży, a w 2012 roku został ordynatorem oddziału Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Prowadzi prywatną praktykę nastawioną na leczenie: wad twarzowo-zgryzowych, implantologiczne i chirurgiczne stawów skroniowo żuchwowych.

Predko-Engel

DR N. MED. AGNIESZKA PREDKO-ENGEL

W 2014 r. uzyskała tytuł specjalisty z zakresu ortodoncji i doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu w Czechach na Wydziale Lekarskim. Od 2004 r. prowadzi w Białymstoku własną praktykę stomatologiczną z głównym profilem – ortodoncją, rozszerzyła działalność o protetykę, chirurgię, stomatologię zachowawcza z endodoncją. Autorka publikacji i wystąpień na kongresach ortodontycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

Radisson Blu
Plac Rodła 10,
70-419 Szczecin
Telefon: 91 359 55 95
WWW: radissonhotels.com

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: kkazmierowicz@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

 • wykład
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • materiały kursowe (notes, długopis)
 • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Ważne: 50% procent zniżki dla lekarzy pracujących na Akademiach Medycznych oraz będących w trakcie specjalizacji.

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved