WADOWICE | 17-18 MAJA 2024

ASYSTENTKA ORTODONTYCZNA POD OKIEM SPECJALISTY

DO KURSU POZOSTAŁO:

DATA:
17-18 MAJA 2024

CENA:
1200 PLN

MIEJSCE:
WADOWICE

TEMAT

CZĘŚĆ TEORETYCZNA
1. Omówienie i podział wad zgryzu.
2. Wprowadzenie do materiałoznawstwa ortodontycznego (rodzaje narzędzi i przyrządów ortodontycznych, łuki ortodontyczne, ligatury
elastyczne i stalowe, systemy zamków , wyciągi wewnątrzustne)
2. Zapoznanie się z r odzajami aparatów ortodontycznych i ich wykorzystaniem w leczen iu.
4. Omówienie procedur analogowej i cyfrowej diagnostyki ortodontycznej w rękach asystentki i higienistki stomatologicznej. (fotografie
wewnątrz i zewnątrzustne, skanowanie łuków , pobieranie wycisków diagnostycznych).
5. Kliniczne pr ocedury ortodontyczne wykonywane przez kwalifikowaną asystentkę i higienistkę stomatologiczną.

CZĘŚC PRAKTYCZNA:
1. Diagnostyka ortodontyczna analogowa i cyfr owa u pacjentów przed planowaniem leczenia przez lekarza ortodo ntę.
– Wykonywanie dokumentacji fotograficznej: wewnątrz i zewnątrzu stnej wg zaleceń AJODO, skanowanie pacjenta, pobieranie wyciskó w
diagnostycznych i umiejętność oceny ich jakości
– Nadzorowanie przebiegu transferu danych: zlecenia do laboratorium, zlecenia planowania 3D w systemie Benefit, transfer danych do
opr ogramowania systemów nakładkowych
2. Dobór i przygotowanie instrumentarium w zależności od stosow anych aparatów.
3. Zasady pracy z lekarzem ortodontą – praca na 4 r ęce.
4. Zabiegi w kompetencjach asysty:
– Przygotowanie stanowiska pracy do pr ocedur montażu aparatów stałych (dobór pierścieni, zasady pozyc jonowania zamków ortodontycznych.
Zabiegi w kompetencjach asysty?
– Aktywacja aparatów stałych
– Demontaż aparatów stałych wraz z wykonaniem końcowej dokument acji ortodontycznej,
– Montaż i demontaż r etencji stałej,
– Pierwsza pomoc w awariach ortodontycznych.
– Oddanie aparatu ruchomego lub r etencyjnego przed kontr olą ortodonty.
– Profesjonalne przekazywanie zaleceń i infor macji dotyczących użytkowania aparatów stałych oraz wyjmowanych pacjentom i opiekunom.

AGENDA

DZIEŃ I

8.30- 9.00 Rejestracja
9.00- 10.30 Wykład
10.30- 11.00 Przerwa kawowa
11.00- 12.30 Wykład
12.30- 13.30 Lunch
13.30- 15.00 Wykład
15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 16.30 Wykład

DZIEŃ II

 

8.30- 11.00 Część praktyczna – grupa I
11.00- 11.30 Przerwa kawowa / wymiana grup
11.30- 14.00 Część praktyczna – grupa II

WYKŁADOWCY

mazurkiewicz janik

DR N. MED. MAGDALENA MAZURKIEWICZ-JANIK

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Przez 10 lat asystent w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji UJCM. Współpracowała w projektach badawczych z Katedrą Ortodoncji Uniwersytetu Medycznego w Greifswaldzie, w Niemczech, pod kierownictwem prof. Tomasza Gedrange, gdzie otworzyła specjalizację z ortodoncji.

Specjalizację z ortodoncji rozpoczęła również na Uniwersyteckiej Klinice Stomatologicznej  i zakończyła z tytułem specjalisty ortodoncji.

Odbyła liczne staże zagraniczne w renomowanych klinikach ortodontycznych w Niemczech, Holandii, Stanach Zjednoczonych.

Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych.

Od 2009 roku właścicielka MJM Studio Stomatologii w Wadowicach, specjalistycznej praktyki ortodontycznej skupiającej lekarzy wszystkich specjalności.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach ortodontycznych i stomatologicznych. Ukończyła prestiżowe 2-letnie szkolenie FACE – Roth/Williams postgratuade in advanced orthodontics, a także 2-letnie szkolenie Hands-On w Parmie, Włochy pod kierownictwem dr Renato Cocconi.

Członek Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w latach: 2010-2014. Zasiada w kierownictwie Krakowskiego Koła Regionalnego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. W 2019 roku współorganizowała 22 Ogólnopolski  Zjazd PTO w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, który zanotował ponad 750 uczestników.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz FACE Poland.

Szczęśliwa mama dwójki córek. Pasjonatka narciarstwa alpejskiego i podcastów kryminalnych.

 

magdalena łoboda

DR N. MED. MAGDALENA ŁOBODA

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizację z ortodoncji uzyskała 2010 roku po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, poprzedzonego 4- letnim szkoleniem specjalizacyjnym w Wojewódzkiej Przychodni Stomatologicznej w Krakowie, gdzie pracowała 12 lat. Od 2008 roku nieprzerwanie prowadzi Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny Milleniadent w Krakowie o profilu ortodontycznym, gdzie również współpracuje ze specjalistami z innych dziedzin stomatologii. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych.

Ukończyła liczne kursy z zakresu ortodoncji i stomatologii w Polsce i za granicą, w tym dwuletnie prestiżowe szkolenie z filozofii FACE- Roth/Williams postgraduate in advanced orthodontics, prowadzone przez włoskich i hiszpańskich wykładowców Domingo Martin, Alberto Canabez i Renato Cocconi oraz dwuletnie szkolenie Hands on we Włoszech w Parmie pod kierownictwem dr Renato Cocconi.

Jest członkiem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Od 2015 roku pełni funkcję przewodniczącej Krakowskiego Koła Regionalnego Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego. 2019 roku współorganizowała ogólnopolski 22 Zjazd Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie, który zanotował ponad 750 uczestników. Ponadto jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego oraz FACE Poland.

Prywatnie mama dwójki dzieci, dzieląca ich pasje do tańca towarzyskiego, narciarstwa i piłki nożnej.

DODATKOWE INFORMACJE

Dzień I:

Młyn Jack Hotel & Spa
ul. Zakopiańska 64
34-100 Jaroszowice

Dzień II:

MJM Stomatologia
ul. Krakowska  1
34-100 Wadowice

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved