WARKA | 24-28 maja | 24-27 sierpnia | 9-11 listopada | 2023

DR N. MED. AGNIESZKA PREDKO-ENGEL | DR N. MED. PIOTR KOWALSKI

ORTODONTYCZNE ABC - JAK BEZPIECZNIE ZACZĄĆ? III STOPNIOWY KURS

Do kursu zostało:

Data:
I STOPIEŃ 24-28 maja 2023
II STOPIEŃ 24-27 sierpnia 2023
III STOPIEŃ 9-11 listopada 2023

Cena:
 15 900 zł

Punkty
edukacyjne: 28

Miasto:
Warka

TEMATYKA

Praktyczno-teoretyczny kurs wprowadzający ( 3-stopniowy) dla lekarzy stomatologów, którzy chcą poszerzyć zakres wiedzy z dziedziny ortodoncji oraz lekarzy, którzy dopiero zaczynają swoja przygodę z ortodoncja.
Celem kursów jest przekazanie wiedzy, jak ze zbioru danych uzyskanych w trakcie badania pacjenta stworzyć racjonalny plan leczenia. W trakcie kursu lekarze będą mieli możliwość pracy na typodontach, co umożliwi zaobserwowanie „efektów klinicznych” sił włożonych do aparatu.
Duzy nacisk zostanie położony na zdobycie umiejętności praktycznych z zakresu pracy z łukiem (doginanie) i zrozumienia biomechaniki ruchów zębów.

KURS PRAKTYCZNO-TEORETYCZNY I STOPNIA – JAK BEZPIECZNIE ZACZAC? (24.05.2023-28.05.2023)

Program kursu I stopnia obejmuje omówienie standardowej dokumentacji ortodontycznej, jej prowadzenie, stworzenie planu leczenia na podstawie zebranej dokumentacji (karta ortodontyczna, pantomogram, cefalometria, zdjęcia fotograficzne pacjenta, modele ortodontyczne), analizę cefalometryczną i jej interpratację, wiek kostny.Omówione zostaną etapy leczenia ortodontycznego (niwelacja; faza prowadzenia, finishing, retencja), wskazania do ekstrakcji zębów w leczeniu ortodontycznym, technika straight-wire.Omówione będą także zagadnienia z materiałoznawstwa istotne dla prowadzenia leczenia ortodontycznego ( rodzaje łuków, zamki, pierścienie, separacja, wyciągi, ligatury, łyżki ortodontyczne, retencja – płytki i reteinery).

W części praktycznej uczestnicy zapoznają się z zasadami pracy z łukiem idealnym, okrągłym, czworokątnym, doginania pętli, zagięć I, II, III rzędu, prowadzenia leczenia prostej wady zgryzu z czterema ekstrakcjami na typodoncie a także jedną z metod techniki straight-wire (sliding mechanics).

KURS PRAKTYCZNO-TEORETYCZNY II STOPNIA – JAK BEZPIECZNIE ZACZAC? (24.08.2023-27.08.2023)

Program kursu II stopnia (tylko dla uczestników, którzy ukończyli kurs I stopnia) obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu biomechaniki (wektory, momenty sił, tarcie), problematykę łuków podniebiennych (TPA, typu Goshgarian, Quadhelix, Bihelix). Omówiony zostanie problematyka zgryzu krzyżowego, głębokiego, transfersystem, zagadnienia techniki segmentowej (łuk intruzyjny wg Burstona, łuk typu utility Ricketsa),ponownie szczegółowo plan leczenia, a także ogólne informacje o nowych technikach w planowaniu leczenia ortodontycznego (zakotwienie kostne, kortykotomia), a także podstawowe zagadnianie z zakresu możliwości terapeutycznych w leczeniu wad szkieletowych. Uwzględniona zostanie też w podstawowym zakresie tematyka stawu skroniowo-żuchwowego w kontekście planowania leczenia.

W części praktycznej uczestnicy będą mieli możliwość wykonania łuku podniebiennego bez pętli, dopasowania gotowego łuku typu Goshgarian, dopasowania Quad-helixu, wykonania Bi-helixu, łuku intruzyjnego wg Burstona, łuku typu utility Ricketsa, także wykonania elementów techniki segmentowej na typodoncie (dźwignia up-right do pionizacji trzonowca, dźwignia jednoramienna dla korekty zęba w zgryzie krzyżowym) z omówieniem biomechaniki działania tych aparatów.

KURS PRAKTYCZNO-TEORETYCZNY III STOPNIA CO, KIEDY I JAK? CZEGO NIE LECZYC. (9.11.2023-11.11.2023)

Celem kursu III stopnia jest przedstawienie strategii postępowania w zależności od wieku pacjenta w poszczególnych wadach zgryzu. Przedstawione zostaną ogólne koncepcje leczenia. Uzyskana wiedza ma umożliwić dalsze samokształcenie oraz dać narzędzia do różnicowania wad prostych od skomplikowanych.

Na kursie III stopnia przestawiony będzie przegląd racjonalnych metod leczenia konkretnych typów anomalii w poszczególnych kategoriach wiekowych:
– uzębienie mleczne
– uzębienie mieszane
– uzębienie stałe do zakończenia wzrostu
– pacjent dorosły

Omówione zostaną wady klasy II gr. 1, wady klasy II gr. 2, zgryz otwarty, wady klasy III – przodożuchwie, ekstrakcje seryjne (czas, metoda, wskazania).
Poruszona zostanie problematyka zębów zatrzymanych głównie górne siekacze przyśrodkowe, górne kły (diagnoza, leczenie, postępowanie kliniczne, ogólne zasady) z prezentacją własnych przypadków. Tematyka kursu obejmie także ogólne informacja odnośnie ortodontycznego przedchirurgicznego przygotowania pacjenta – zadanie ortodonty, odróżnienie ortodontycznego a ortodontyczno-chirurgicznego leczenia.

Część praktyczna będzie powtórzeniem umiejętności zdobytych w trakcie kursu I i II stopnia i dotyczyć będzie wykonania łuku idealnego, kołyski, pętli kontrakcyjnej, ekspansyjnej, zagięć I, II, III rzędu, łuku podniebiennego bez pętli na modelu z pierścieniami, Bihelixu, łuku intruzyjnego wg Burstona , dźwigni do pionizacji trzonowca.

AGENDA

Dzień 1

09.00 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.00 Wykład

Dzień 2

09.00 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.00 Wykład

Dzień 3

09.00 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.00 Wykład

Dzień 4

09.00 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.00 Wykład

Dzień 5

09.00 – 10.30 Wykład
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.00 Wykład

WYKŁADOWCA

PK-FOTO

DR N. MED. PIOTR KOWALSKI

Absolwent Akademii Medycznej Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii (1992r.) w Warszawie. Od 1992 roku zawodowo związany z Centrum Stomatologicznym Eurodental. Od ponad 25 lat jego zainteresowania zawodowe skupiają się na ortodoncji a głównie leczeniu ortodontycznym aparatami stałymi zarówno młodzieży jak i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia ortodontyczno-implantologiczno-protetycznego. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe , kompleksowe spojrzenie na pacjenta ortodontycznego zdobył współpracując od ponad 25 lat z prof. Milanem Kamínkiem i dr Marią Štefkovą – sławami czeskiej ortodoncji, znanymi bardzo dobrze wśród polskich ortodontów a także na licznych kursach, zjazdach i kongresach ortodontycznych krajowych i zagranicznych takich postaci ze świata ortodoncji jak m. in. prof. Proffit, prof. Kokich, prof. Zachrisson, prof. Kurol, dr Baccetti i innych. Pracę doktorską z ortodoncji obronił w Czechach na Uniwersytecie Palackého w Ołomuńcu w 2015 roku. Promotorem pracy był prof. Milan Kamínek. Wieloletni tłumacz kursów ortodontycznych z języka czeskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Prywatnie lubi dobrą książkę, muzykę, pasjonat narciarstwa i fotografowania.

DSC_5002

DR N. MED. AGNIESZKA PREDKO-ENGEL

Studia ukończyła w roku 1994 Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Uniwersytetu J. P. Šafarika w Koszycach Słowacja. 1999- uzyskała I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej 2000-2004- szkolenie z zakresu ortodoncji w Lecznicy Stomatologicznej AMB. 2014- uzyskała tytuł specjalisty z zakresu ortodoncji.2014- ukończone studia doktoranckie i uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu Czechy, wydział lekarski. Temat pracy doktorskiej: „Wiek szkieletowy w ortodoncji”. Promotor prof. Milan Kaminek. Od 2004- prowadzi własną praktykę stomatologiczną z głównym profilem-ortodoncja; od 2011 rozszerzony profil na wielospecjalistyczną praktykę stomatologiczną (ortodoncja,protetyka, chirurgia, stomatologia zachowawcza z endodoncją). Od 2012 roku ściśle współpracuje z dr n. med. K. Dowgierdem przy prowadzeniu pacjentów wymagających chirurgicznego leczenia wad twarzoczaszki. Prowadzi kursy na temat zespołowego leczenia wad zgryzu. Autor publikacji i wystąpień na kongresach ortodontycznych. Od wielu lat tłumaczy kursy ortodontyczne z j. czeskiego i niemieckiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Przewodnicząca podlaskiego koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

HOTEL

Hotel Sielanka nad Pilicą

Adres: ul. Łąkowa 1 | 05-660 | Warka
Telefon: +48 (48) 666 16 00

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: psobczak@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)
  • typodnoty oraz materiały do części praktycznej

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved