Warszawa | 17-18 kwietnia 2020

DR KATARZYNA WIŚNIEWSKA, DR NATASZA IRACKA

WYROSTEK KŁYKCIOWY W SSŻ. DIAGNOSTYKA ORTODONTYCZNA OPARTA NA STABILNEJ POZYCJI WYROSTKA KŁYKCIOWEGO W SSŻ. REJESTRACJA, INTERPRETACJA WYNIKÓW, WNIOSKI - KURS PRAKTYCZNY

Do kursu zostało:

Data:
17-18 kwietnia 2020

Cena:
3999 pln

Punkty
edukacyjne: 14

Miasto:
Warszawa

TEMATYKA KURSU

Na kursie omówimy następujące zagadnienia:

 • zaburzenia czynnościowe URNŻ u pacjentów ortodontycznych,
 • koncepcja ortodoncji oparta na stabilnej pozycji wyrostka kłykciowego,
 • diagnostyka czynnościowa.

Na kursie nauczysz się:

 • deprogramacji Power Centric,
 • pobierania rejestratów na łuku twarzowym,
 • montowania modeli w artykulatorze,
 • jak zrobić badanie na CPI i MPI i zinterpretować wyniki?
 • diagnostyka różnicowa, który pacjent jest tym, któremu my,ortodonci możemy pomóc.

Kurs z artykulacji dla ortodontów, w oparciu o dwa systemy Panadent i SAM. Jeśli chcesz podnieść jakość i przewidywalność swojej pracy na wyższy poziom, zapraszamy na kurs, który odbędzie się w praktyce ortodontycznej ORTHOS. Każdemu z uczestników zapewniamy sprzęt do pobierania rejestratówi montowania w artykulatorze.

AGENDA GODZINOWA

08.30 – 9.00 Rejestracja
09.00 – 10.30 Wykład
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30 Wykład
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 15.00 Wykład
15.00 – 15.30 Przerwa kawowa
15.30 – 17.40 Wykład / dyskusja

WYKŁADOWCY

Iracka

DR NATASZA IRACKA

Absolwentka Oddziału Stomatologii i Wydziału Lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dyplomowany lekarz stomatolog z dwudziestoletnim stażem i specjalizacją I stopnia stomatologii ogólnej. II stopień specjalizacji z zakresu Ortodoncji i Ortopedii Szczękowej. Wieloletni pracownik Warszawskiej Poradni Ortodontycznej oraz Zakładu Ortodoncji Instytutu Stomatologii WUM. Członek Polskiego Towarzystwo Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwo Ortodontycznego. Ukończyła także dwuletni zaawansowany kurs czynnościowej okluzji FACE.

Wisniewska

DR KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Absolwentka Wydziału Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie. Asystentka w Zakładzie Ortodoncji Akademii Medycznej w Warszawie w latach 1993-1999. W 1997 r. zdała egzamin specjalizacyjny z ortopedii szczękowej i ortodoncji (wyróżnienie). Od 1999 roku prowadzi specjalistyczną praktykę ortodontyczną w Warszawie. W swojej praktyce prowadzi leczenie pacjentów z morfologicznymi wadami gnatycznymi i dysfunkcjami układu stomatognatycznego.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: kkazmierowicz@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

 • wykład
 • przerwy kawowe oraz lunch
 • materiały kursowe (notes, długopis)

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

 

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved