Warszawa | 26 września 2020

DR MORTEN LAURSEN

LECZENIE HIPODONCJI

Do kursu zostało:

Data:
26 września 2020

Cena:
750 pln

Punkty
edukacyjne: 7

Miasto:
Warszawa

TEMATYKA KURSU

Nowe, wyrafinowane techniki poprawiły wyniki zarówno w ortodontycznym zamykaniu luk jak i w protetycznym uzupełnianiu braków zębowych. Nadal jednak musimy odpowiedzieć na pytanie, czy dana lukę wynikająca z braku zawiązka odtwarzamy, czy zamykamy. Jakie kroki trzeba wykonać, by podjąć decyzję? Pamiętajmy, że odtwarzanie i zamykanie przestrzeni to dwie różne sytuacje wymagające odmiennego podejścia do planowania, leczenia, retencji i komunikowania się z innymi specjalistami. Wprowadzenie metod zakotwienia szkieletowego zmieniło reguły gry w ortodoncji i w leczeniu hipodoncji. Granice wyznaczane przez maksymalne zakotwienie można przekroczyć w kierunku zakotwienia „bezwzględnego”, przy którym zęby kotwiące nie przemieszczą się wcale. Jeszcze bardziej niezwykłą możliwością jest przemieszczenie całego uzębienia do przodu, wraz z siekaczami, co pozwala na realizację nowej koncepcji nazywanej zakotwieniem ultra-minimalnym. Treść kursu skoncentruje się na zarówno na zamykaniu jak i odtwarzaniu przestrzeni, omawiając diagnozowanie, podejmowanie decyzji, prowadzenie przypadku wraz z biomechaniką, wreszcie retencję i porozumiewanie się z implantologiem i protetykiem.

AGENDA GODZINOWA

09.00 – 9.30 Rejestracja
09.30 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Dyskusja

WYKŁADOWCA

Laursen

DR MORTEN LAURSEN

Uzyskał dyplom lekarza dentysty na Uniwersytecie w Aarhus w 2001 r. Następnie uzyskał dyplom specjalisty ortodonty w 2007 r. jako absolwent programu studiów podyplomowych na Uniwersytecie w Aarhus. Od 2007 r. Dr Laursen pracuje w częściowym wymiarze w Zakładzie Ortodoncji Uniwersytetu w Aarhus, gdzie obecnie prowadzi zajęcia ze studencami studiów przed i podyplomowych oraz organizuje lnternational Short-Term Course in Orthodontics. Prowadzi prywatny gabinet zajmujący się wyłącznie leczeniem ortodontycznym w Aarhus
oraz jest członkiem o statusie provisional member w Angle Society of Europe. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na kompleksie zębowo-wyrostkowym oraz przemieszczaniu zębów. Jest byłym prezesem European Postgraduate Student Orthodontic Society (EPSOS).

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

InterContinental

Adres: Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa
Telefon: 22 328 88 88
WWW: ihg.com

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: kkazmierowicz@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)
  • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

 

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved