WARSZAWA | 30 marca – 1 kwietnia 2023

DR N. MED. AGNIESZKA PREDKO-ENGEL | DR N. MED. PIOTR KOWALSKI

ORTODONTYCZNE ABC - JAK BEZPIECZNIE ZACZĄĆ? III STOPIEŃ

Do kursu zostało:

Data:
30 marca -1 kwietnia 2023

Cena:
 4 800 zł

Punkty
edukacyjne: 28

Miasto:
Warszawa

TEMATYKA

Celem kursu jest przedstawienie strategii postępowania w zależności od wieku pacjenta w poszczególnych wadach zgryzu. Przedstawione zostaną ogólne koncepcje leczenia. Uzyskana wiedza ma umożliwić dalsze samokształcenie oraz dać narzędzia do różnicowania wad prostych od skomplikowanych.

Na kursie III stopnia przestawiony będzie przegląd racjonalnych metod leczenia konkretnych typów anomalii w poszczególnych kategoriach wiekowych:
– uzębienie mleczne
– uzębienie mieszane
– uzębienie stałe do zakończenia wzrostu
– pacjent dorosły

Omówione zostaną wady klasy II gr. 1, wady klasy II gr. 2, zgryz otwarty, wady klasy III – przodożuchwie, ekstrakcje seryjne (czas, metoda, wskazania).

Poruszona zostanie problematyka zębów zatrzymanych głównie górne siekacze przyśrodkowe, górne kły (diagnoza, leczenie, postępowanie kliniczne, ogólne zasady) z prezentacją własnych przypadków.

Tematyka kursu obejmie także ogólne informacja odnośnie ortodontycznego przedchirurgicznego przygotowania pacjenta – zadanie ortodonty, odróżnienie ortodontycznego a ortodontyczno-chirurgicznego leczenia.

Część praktyczna będzie powtórzeniem umiejętności zdobytych w trakcie kursu I i II stopnia i dotyczyć będzie wykonania łuku idealnego, kołyski, pętli kontrakcyjnej, ekspansyjnej, zagięć I, II, III rzędu, łuku podniebiennego bez pętli na modelu z pierścieniami, Bihelixu, łuku intruzyjnego wg Burstona , dźwigni do pionizacji trzonowca.

AGENDA

Dzień 1

09.00 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.00 Wykład

Dzień 2

09.00 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.00 Wykład

Dzień 3

09.00 – 10.30 Wykład
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.00 Wykład

WYKŁADOWCA

PK-FOTO

DR N. MED. PIOTR KOWALSKI

Absolwent Akademii Medycznej Wydziału Lekarskiego Oddziału Stomatologii (1992r.) w Warszawie. Od 1992 roku zawodowo związany z Centrum Stomatologicznym Eurodental. Od ponad 25 lat jego zainteresowania zawodowe skupiają się na ortodoncji a głównie leczeniu ortodontycznym aparatami stałymi zarówno młodzieży jak i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia ortodontyczno-implantologiczno-protetycznego. Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe , kompleksowe spojrzenie na pacjenta ortodontycznego zdobył współpracując od ponad 25 lat z prof. Milanem Kamínkiem i dr Marią Štefkovą – sławami czeskiej ortodoncji, znanymi bardzo dobrze wśród polskich ortodontów a także na licznych kursach, zjazdach i kongresach ortodontycznych krajowych i zagranicznych takich postaci ze świata ortodoncji jak m. in. prof. Proffit, prof. Kokich, prof. Zachrisson, prof. Kurol, dr Baccetti i innych. Pracę doktorską z ortodoncji obronił w Czechach na Uniwersytecie Palackého w Ołomuńcu w 2015 roku. Promotorem pracy był prof. Milan Kamínek. Wieloletni tłumacz kursów ortodontycznych z języka czeskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Prywatnie lubi dobrą książkę, muzykę, pasjonat narciarstwa i fotografowania.

DSC_5002

DR N. MED. AGNIESZKA PREDKO-ENGEL

Studia ukończyła w roku 1994 Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii Uniwersytetu J. P. Šafarika w Koszycach Słowacja. 1999- uzyskała I stopień specjalizacji ze stomatologii ogólnej 2000-2004- szkolenie z zakresu ortodoncji w Lecznicy Stomatologicznej AMB. 2014- uzyskała tytuł specjalisty z zakresu ortodoncji.2014- ukończone studia doktoranckie i uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Palackiego w Ołomuńcu Czechy, wydział lekarski. Temat pracy doktorskiej: „Wiek szkieletowy w ortodoncji”. Promotor prof. Milan Kaminek. Od 2004- prowadzi własną praktykę stomatologiczną z głównym profilem-ortodoncja; od 2011 rozszerzony profil na wielospecjalistyczną praktykę stomatologiczną (ortodoncja,protetyka, chirurgia, stomatologia zachowawcza z endodoncją). Od 2012 roku ściśle współpracuje z dr n. med. K. Dowgierdem przy prowadzeniu pacjentów wymagających chirurgicznego leczenia wad twarzoczaszki. Prowadzi kursy na temat zespołowego leczenia wad zgryzu. Autor publikacji i wystąpień na kongresach ortodontycznych. Od wielu lat tłumaczy kursy ortodontyczne z j. czeskiego i niemieckiego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego, Czeskiego Towarzystwa Ortodontycznego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego. Przewodnicząca podlaskiego koła Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

HOTEL

Crowne Plaza Warsaw – the HUB

Adres: Rondo Daszyńskiego 2, 02-843 Warszawa
Telefon: 22 3773737
WWW: ihg.com

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: psobczak@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved