Wrocław | 15 maja 2021

DR PAOLO MANZO & DR GIANO RICCI

LECZENIE WCZESNE A LECZENIE W TRAKCIE POKWITANIA.

Do kursu zostało:

Data:
15 maja 2021

Cena:
750 pln

Punkty
edukacyjne: 5

Miasto:
Wrocław

TEMATYKA KURSU

Kluczem do powodzenia leczenia stomatologicznego, ortodontycznego oraz periodontologicznego jest ocena interdyscyplinarna pacjentów. Znaczny odsetek pacjentów zgłaszających się do leczenia ortodontycznego z wadami zgryzu, nieprawidłowościami kształtu, wielkości i liczby zębów lub też z prostymi bądź złożonymi przypadkami zatrzymania zębów, albo z chorobami przyzębia bezwzględnie wymaga podejścia interdyscyplinarnego. U takich pacjentów, dzięki łączeniu perspektywy ortodontycznej (z opcjami estetycznej i funkcjonalnej odbudowy pośredniej i bezpośredniej) z terapią chirurgiczną i periodontologiczną, możliwe staje się trafne sformułowanie diagnozy i planu leczenia. Kolejny krok to przeprowadzenie skutecznej i zindywidualizowanej terapii, zgodnej z potrzebami i życzeniami pacjenta. W ramach kursu przedstawione będą sposoby wybierania skutecznych strategii leczenia ortodontycznego i periodontologicznego, oparte na rozważaniu opcji działań interdyscyplinarnych.

AGENDA GODZINOWA

09.00 – 9.30 Rejestracja
09.30 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Dyskusja

WYKŁADOWCA

Manzo

DR PAOLO MANZO

Otrzymał dyplom lekarza dentysty (DDS) z wyróżnieniem w 1997 r., obroniwszy pracę dyplomową. W 2004 r. ukończył podyplomowe studia ortodontyczne (MSc) również z wyróżnieniem. W 2007 r. uzyskał tytuł doktora nauk stomatologicznych na Uniwersytecie im. Fryderyka II w Neapolu. Od 2007 r. jest członkiem Italian Board of Orthodontics (I.B.O.), od 2011 r. – członkiem European Board of Orthodontics (E.B.O.), a od 2014 r. – członkiem European Board of Lingual Orthodontics (E.B.L.O.). Jest obecnie Prezydentem Elektem Italian Academy of Orthodontics (AIdOR) na 2020 r. Jest Prezydentem Leading Alliance Society. W latach 2010-2014 był członkiem Zarządu Italian Dental Association oraz w latach 2011-2015 Zarządu European Federation of Orthodontics. Wykłada na kongresach na całym świecie, prowadzi, programy Masters oraz kursy omawiając szeroki wachlarz zagadnień. Jest autorem i współautorem siedmiu nagrodzonych prezentacji naukowych, 30 plakatów naukowych oraz kilku prac naukowych.

Giano Ricci

DR GIANO RICCI

Ukończył specjalizację w zakresie lekarsko-dentystycznym na Uniwersytecie Florenckim. Stopień Master of Science z periodontologii uzyskał na Uniwersytecie Bostońskim. W 1974 r. założył we Florencji praktykę specjalizującą się wyłącznie w periodontologii. W 1986 r. zaczął również działalność w zakresie implantologii. W czasie pobytu w USA aktywnie uczestniczył w pracach naukowo-badawczych z zakresu histologii. Jest również autorem i współautorem wielu książek oraz prac z zakresu periodontologii. Wygłosił wiele wykładów, doniesień naukowych, prowadził kursy w dziedzinie periodontologii, implantologii oraz stomatologii estetycznej w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Japonii. Jest aktywnym członkiem European Federation of Periodontology (EFP), honorowym członkiem Accademia Italiana di Estetica Dentale (AIOP), współzałożycielem, byłym prezydentem i aktywnym członkiem Societa Italiana di Parodontologia oraz byłym prezydentem Europen Academy of Esthetic Dentistry (EAED).

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

The Bridge Wrocław – MGallery

Adres: Plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław
Telefon: 71 7273100

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: igierak@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)
  • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

 

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved