Wrocław | 25 listopada 2022

DR LORENZ MOSER | DR UTE SCHNEIDER-MOSER

MIT PRZECIWSTAWIENIA TERAPII EKSTRAKCYJNYCH I NIEEKSTRAKCYJNYCH | MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ - PROSTE PODEJŚCIE DO ZŁOŻONYCH PROBLEMÓW | BRAKI ZĘBOWE W STREFIE ESTETYCZNEJ

Do kursu zostało:

Data:
25 listopada 2022

Cena:
1200 pln

Punkty
edukacyjne: 5

Miasto:
Wrocław

TEMATYKA KURSU

Mit przeciwstawienia terapii ekstrakcyjnych i nieekstrakcyjnych

Mimo panującej obecnie tendencji do proponowania leczenia nieekstrakcyjnego niemal wszystkim pacjentom, we współczesnej ortodoncji wciąż istnieje miejsce dla ekstrakcji. Na kanwie interesujących przypadków klinicznych omówione zostaną istniejące tezy o niekorzystnych skutkach usuwania zębów.

Mniej znaczy więcej – proste podejście do złożonych problemów

To kiedy w ortodoncji znalazły zastosowanie rozmaite sposoby zakotwienia szkieletowego, na atrakcyjności straciły tradycyjne koncepcje z dziedziny biomechaniki. Jednak, wziąwszy pod uwagę prostotę i skuteczność tradycyjnych rozwiązań, nawet najbardziej technicznie zaawansowany ortodonta nie powinien zapominać o tym, jak wykorzystać podstawowe metody biomechaniczne.

Braki zębowe w strefie estetycznej

Braki zębowe wynikające z hipodoncji, urazu albo nieprawidłowego ukształtowania zębów, mogą stanowić trudne wyzwanie kliniczne. Dlatego planowanie i terapię musi wykonać ściśle współpracujący zespół interdyscyplinarny. Jedynie wówczas można myśleć o uzyskaniu najlepszych, zindywidualizowanych wyników estetycznych i czynnościowych.

AGENDA GODZINOWA

09.00 – 9.30 Rejestracja
09.30 – 11.00 Wykład
11.00 – 11.30 Przerwa kawowa
11.30 – 13.00 Wykład
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Wykład
15.30 – 16.00 Dyskusja

WYKŁADOWCA

1-05

DR LORENZ MOSER

Dyplom lekarza medycyny na Uniwersytecie w Innsbrucku (A). Dyplom lekarza dentysty na Uniwersytecie w Innsbrucku. Kształcenie podyplomowe w zakresie ortodoncji Uniwersytet w Innsbrucku. Od 35 lat prowadzi praktykę prywatną w zakresie ortodoncji w Bolzano (Włochy) z Ute Schneider-Moser. Uzyskał certyfikat Europan Board of Orthodontists E.B.O. Uzyskał certyfikat Italian Board of Orthodontists I.B.O. Od 2001 jest aktywnym członkiem Angle Society of Europe (ASE). Od 2003 Visiting Professor Uniwersytetu w Ferrarze (I). 2004-2006 Sekretarz Angle Society of Europe. 2006-2008 Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej EBO.

2-05

DR UTE SCHNEIDER-MOSER

1985 dyplom lekarza dentysty (DDS) Uniwersytet w Moguncji. 1987 gabinet prywatny w Bolzano (Włochy), wraz z Dr Lorenzem Moserem. 1990 Aktywny członek SIDO (Società di Ortodonzia Italiana). 1999 dyplomowana przez Italian Board of Orthodontists (IBO). 2010 specjalizacja z ortodoncji, Uniwersytet w Ferrarze (Włochy). 2010 Brainerd F. Swain Award of Excellence, EHASO. 2011 Aktywny członek EHASO (Angle East). Od 2011 Visiting professor, Zakład Ortodoncji Uniwersytet w Ferrarze (Włochy). 2012 Prezesura Accademia Italiana di Ortodonzia (AIdOr). 2019-2021 Prezesura Angle East (EHASO). Prezydent Elekt SIDO 2024. Od 2021 Adjunct Associate Professor, Zakład Ortodoncji, Uniwersytet Pennsylvanii, USA. Publikacje w pismach recenzowanych oraz rozdziały podręczników ortodontycznych. Recenzentka dla AJODO, Angle Orthodontist, JERD, JOMS.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

The Bridge Wrocław – MGallery

Adres: Plac Katedralny 8, 50-329 Wrocław
Telefon: 71 727 31 00

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: bmilosz@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię, nazwisko, tytuł i data kursu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)
  • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved