Wrocław | 6 kwietnia 2019

Massimo Lupoli

Usuwać czy nie usuwać: diagnozowanie i leczenie wad zgryzu i zaburzeń estetycznych twarzy u pacjentów ortodontycznych

Do kursu zostało:

Data:
6 kwietnia 2019

Cena :
950 pln
Cena dla członków PTO:
750 pln

Punkty
edukacyjne: 7

Miejsce:
Wrocław

ZAKRES MERYTORYCZNY

Ekstrakcyjne i nieekstrakcyjne plany leczenia stanowią dwie podstawowe koncepcje biomechaniczne w leczeniu ortodontycznym. Współcześnie należy porzucić stare schematy myślenia, dążące jedynie do rozładowania stłoczeń, i zaakceptować nowe koncepcje biomechaniczne związane z estetyką twarzy.

  • Diagnozowanie i leczenie zaburzeń estetyki uśmiechu i twarzy – zagadnienia ekstrakcji
  • Przedstawienie przypadków leczonych interdyscyplinarnie w celu przywrócenia pełnej harmonii twarzy
  • Znaczenie wiarygodnej diagnozy, będącej podstawą prostego i efektywnego podejścia do leczenia
  • Omówienie wytycznych dotyczących kierowania pacjentów do innych specjalistów
  • Stały aparat ortodontyczny w roli podstawowego środka, zapewniającego osiąganie wyznaczonych celów terapeutycznych
  • Kiedy usuwać a kiedy nie? Wskazówki dla powodzenia w terapii

AGENDA GODZINOWA

6 KWIETNIA

8.30-9.00 Rejestracja
9.00-10.30 Wykład
10.30-11.00 Przerwa kawowa
11.00-12.30 Wykład
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Wykład
15.00 -15.30 Przerwa kawowa
15.30 -17.40 Wykład

WYKŁADOWCA

lupoli-ortodonzia-silverback-studio-photo-stefano-casati-5642

Dr Massimo Lupoli

Dr Massimo Lupoli Dyplomowany lekarz medycyny oraz lekarz dentysta z Uniwersytetu Florenckiego. Otrzymał dyplom specjalisty ortodoncji z Uniwersytetu Katolickiego w Rzymie. Ukończył studia podyplomowe na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Uniwersytetu Nowojorskiego, a także MS – specjalizacja w ortodoncji na Uniwersytecie Katolickim w Rzymie. Członek towarzystw naukowych m.in.: ASIO (Włoskiego Towarzystwa Specjalistów Ortodontów), WFO (World Federation of Orthodontics), AAF (American Association of Functional Orthodontists), SIDO (Włoskiego Towarzystwa Ortodontycznego), AAO (American Association of Orthodontists), EOS (European Orthodontic Society). Otrzymał licencje i certyfikaty IBO (Italian Board of Orthodontics Certificate) w 2003 r. oraz EBO (European Board of Orthodontics Certificate) w 2007 r.

INFORMACJE DODATKOWE

Hotel

 Q Hotel Plus Wrocław

Adres: Zaolziańska 2, 53-334 Wrocław

Warunki uczestnictwa

Zgłoszenie udziału w kursie należy wysłać za pomocą strony internetowej i modułu REJESTRACJA ON-LINE lub na adres mailowy: kursy@americanortho.com
podając: datę i tytuł wybranego kursu

Wpłata za udział w kursie na konto AO East Europe Spółka z o.o. S.K.A nr. konta 65 1910 1048 2116 2606 4015 0001

Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika/data kursu/nazwisko wykładowcy/ NIP gabinetu

Koszt kursu obejmuje:

  • wykład
  • przerwy kawowe oraz lunch
  • materiały kursowe (notes, długopis)
  • tłumaczenie symultaniczne

Wpłaty należy dokonać, nie później niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: gwarancją uczestnictwa w kursie jest dokonanie wpłaty

Ważne: 50% procent zniżki dla lekarzy pracujących na Akademiach Medycznych oraz będących w trakcie specjalizacji.

Copyright 2018 AO East Europe. All rights reserved